หน้าแรก แท็ก สมัครงานครู

แท็ก: สมัครงานครู

Smart Brain

Smart Brain รับสมัครครู / ครูผู้ช่วยสอนวิชาดนตรี / จินตคณิต / หุ่นยนต์ / ศิลปะ

Smart Brain รับสมัครครู / ครูผู้ช่วยสอนวิชาดนตรี / จินตคณิต / หุ่นยนต์ / ศิลปะ จำนวน 17 อัตรา งานชั่วคราวรับเฉพาะเพศหญิงที่มีอายุไม่เกิน 35ปี จบการศึกษา ม.6...
โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์

โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ รับสมัครครูประจำโรงเรียน สอนเด็กอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการเตรียมการ พร้อมเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ของเด็ก จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง เปิดรับสมัครครูสอนประจำชั้นอนุบาล หลายอัตรา โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ รายละเอียดงาน สอนหนังสือ, ทำสื่อการสอนและทำงานทั่วๆ ไปของครูผู้สอน คุณสมบัติผู้สมัครงาน อายุ 22...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครู จำนวน 3 อัตรา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รวม 3 อัตรา สมัครงานด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ธันวาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป ครู รหัสวิชา...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ครู จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ตั้งแต่วันที่ 2 - 13 พฤศจิกายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร ครู กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ครู จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป ครู จำนวน...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครู

วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 ตุลาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร ครู กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสกลุ่มวิชา 104 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ตั้งแต่ วันที่ 28 กันยายน -...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสสาขา 301 กลุ่มวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 15...
นักศึกษาฝึกงาน โครงการ Smart School Smart Teacher

โรงเรียนเพลินพัฒนา รับสมัครครูสอนระดับอนุบาล – ระดับมัธยมปลาย

โรงเรียนเพลินพัฒนา เปิดสอนระดับอนุบาล - ระดับมัธยมปลาย เปิดรับสมัครครูไฟแรงที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะทุ่มเท เพื่อสร้างเด็กไทยสายพันธุ์ใหม่ให้สนุกกับการเรียนรู้ และมีศักยภาพรอบด้าน ตำแหน่งที่รับสมัครมีรายละเอียดดังนี้ โรงเรียนเพลินพัฒนา คุณสมบัติตำแหน่งงาน ครูธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา (ครูฟิสิกส์ระะดับมัธยมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์...
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยเทคนิคยะลา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสสาขา 206, 213, 311 รวม 3 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเทคนิคยะลา ตั้งแต่วันที่ 3 - 7...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาเอกอาหารและโภชนาการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ตั้งแต่บัดนี้ - 14 กรกฎาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานบริหารทั่วไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานบริหารทั่วไป

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยการอาชีพอุตรดิตถ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 308 จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการอาชีพอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 404 จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม...
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู)

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู) สาขาวิชาภาษาจีน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มงานบริหารทั่วไป...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยเทคนิคระยอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสสาขา 402 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มิถุนายน...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตย์ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 206 จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มิถุนายน...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานบริหารทั่วไป

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มิถุนายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มงานบริหารทั่วไป...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)...

Social network

16,300แฟนคลับชอบ
49ผู้ติดตามติดตาม
349ผู้ติดตามติดตาม
166ผู้ติดตามติดตาม
1,199ผู้ติดตามติดตาม