หน้าแรก แท็ก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

แท็ก: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ก.ก.รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 24 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 24 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร ...

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย รวม 107 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย รวม 107 อัตรา ในกลุ่มวิชาสามัญ รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 ก.ค.55 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุุคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 49 อัตรา ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 22 อัตรา ครูผู้ช่วย...

สำนักงาน ก.ก. เปิดสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 43 ตำแหน่ง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) เปิดสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 43 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 25 มิ.ย. ถึง วันที่ 13 ก.ค.2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการ จึงประกาศรับสมัครเพื่อเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 43 ตำแหน่ง...
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ทุนสำหรับการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 71 – 74

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะนำเดินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2555 (ทุนสำหรับการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน) จำนวน 20 ทุน ในหลักสูตรเตรียมความพร้อมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน โดยสถาบันชั้นนำของประเทศในภูมิภาคอาเซียน สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รุ่นที่ 71 – 74) ผู้สนใจให้จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบถึง...