หน้าแรก แท็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

แท็ก: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

สสจ.นครนายก

สสจ.นครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 21 - 29 ตุลาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถิติทางการแพทย์ในข้้นตอนเบื้องต้น...
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลศิลาลาด รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลศิลาลาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์...
สสจ.นครนายก

สสจ.นครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 กันยายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถิติทางการแพทย์ในเบื้องต้น...
กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนายช่างเทคนิค รวม 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล (ชั้น 1) ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 กันยายน...
กระทรวงสาธารณสุข

สสจ.ชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 9 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวม 9 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 18 - 24...
โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 178 อัตรา

โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ รวม 178 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ อาคารสมเด็นจพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 กันยายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร ...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

สสจ.ชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 9 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานบริการ รวม 9 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 กันยายน...
กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวม 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 กันยายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร ...
กระทรวงสาธารณสุข

สสจ.ตาก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 3 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวม 3 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 7 - 11...
กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลระยอง รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 6 อัตรา

โรงพยาบาลระยอง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ประสงค์จะรับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม นักวิชาการเงินและบัญชี และพนักงานช่วยเหลือคนไข้  รวม 6 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 5 โรงพยาบาลระยอง...
สสจ.ระยอง

สสจ.ระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง (สสจ.ระยอง) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 7 กันยายน...
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สสจ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 20 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (สสจ.ขอนแก่น) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานเทคนิค รวม 20 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานการบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่บัดนี้ - 28 สิงหาคม...
สสจ.สุราษฎร์ธานี

สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สสจ.สุราษฎร์ธานี) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร นิติกร...
สสจ.อำนาจเจริญ

สสจ.อจ.รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ (สสจ.อจ.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2558 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักรังสีการแพทย์...
โรงพยาบาลราชบุรี

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 3 อัตรา

โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา และผู้ช่วยพยาบาล รวม 3 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลราชบุรี (ชั้น 2 ตึกอำนวยการ) ตั้งแต่บัดนี้ -...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

สสจ.กาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (สสจ.กาญจนบุรี) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนักเทคนิคการแพทย์ รวม 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 3...
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลยางชุมน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โรงพยาบาลยางชุมน้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานวิชาชีเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 สิงหาคม 2558 ตำแหน่งงานที่รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ (สสจ.บึงกาฬ) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม...
กระทรวงสาธารณสุข

สสจ.ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 3 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี และนักกายภาพบำบัด รวม 3 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้ - 29...
กระทรวงสาธารณสุข

สสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 18 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (สสจ.นครศรีธรรมราช) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานทั่วไป รวม 18 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กรกฎาคม...
สสจ.ร้อยเอ็ด

สสจ.ร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป รวม 11 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด (สสจ.ร้อยเอ็ด) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักทรัพยากรบุคคล รวม 11 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่บัดนี้ - 24...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สสจ.มหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 5 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (สสจ.มหาสารคาม) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ รวม 5 อัตรา สมัครงงานด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่บัดนี้ - 24...

Social network

16,300แฟนคลับชอบ
49ผู้ติดตามติดตาม
349ผู้ติดตามติดตาม
166ผู้ติดตามติดตาม
1,199ผู้ติดตามติดตาม