Cute press รับสมัครพนักงานประจำร้าน หลายอัตรา (PT/FT)

Cute Press
Cute press รับสมัครพนักงานประจำร้าน หลายอัตรา Parttime / Fulltime

Cute press (คิวท์เพรส) ธุรกิจในเครือ SSUP GROUP กลุ่มบริษัทชั้นแนวหน้าด้านธุรกิจความงามและสุขภาพ แห่งประเทศไทย ให้บริการผลิตภัณฑ์ ด้านความงาม สุขภาพ และอุปโภคบริโภค ภายใต้แบรนด์ “Cute Press” “Oriental Princess” “GNC” และ “กตัญญู” โดยมีบริษัทในเครือทั้งสิ้น 11 บริษัท มีสาขามากกว่า 50 สาขาทั่วประเทศ

Store Manager (ผู้จัดการร้าน)
• เงินเดือน 15,000-22,000 บาท (ขึ้นอยู่กับวุฒิและประสบการณ์)
• Commission และค่ารักษาสินค้า 4,000-20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับยอดขาย)

Area Supervisor (ผู้ช่วยผู้จัดการเขต)
• เงินเดือน 20,000-30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
• Incentive 5,000-25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับยอดขาย)

Area Manager (ผู้จัดการเขต)
• เงินเดือน 30,000-50,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
• Incentive 10,000-30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับยอดขาย)
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศหญิง/เพศชาย
• อายุ 28-38 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
• บุคลิกภาพดี มีทักษะการเป็นผู้นำ
• มีประสบการณ์ในการบริหารด้านการค้าปลีกมาก่อน และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขายเครื่องสำอาง Cute Press (Parttime / Fulltime)
คุณสมบัติ
• เพศหญิง อายุ 19 ปีขึ้นไป สูง 158 ซ.ม. ขึ้นไป
• บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี
• รับวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.
• บุคลิกภาพดี ผิวพรรณสะอาด
• เงินเดือน 10,000-15,000 บาท (ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา)
• คอมมิชชั่นและค่ารักษาสินค้า 3,000-20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับยอดขาย)
• ถ้าสามารถพูดภาษาจีน หรืออังกฤษได้ จะได้รับเงินเดือนรวม 20,000 บาท

หมายเหตุ:
• ระหว่างฝึกอบรมจะได้รับเบี้ยเลี้ยง และรางวัลพิเศษรวมวันละ 385-445 บาท มีหอพักห้องปรับอากาศให้พักฟรี
• พนักงานฝึกอบรม ระหว่างเดินทางไปพักอบรมที่สาขา จะได้รับค่ารถวันละ 40 บาท
• พนักงานที่เดินทางมาฝึกอบรมจากต่างจังหวัด สามารถเบิกค่าเดินทางไป กลับได้ตามระเบียบบริษัทฯ

สวัสดิการ
• เบี้ยขยัน
• เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตรพนักงาน (ไม่เสียดอกเบี้ย)
• ของขวัญแสดงความยินดีพนักงานที่สำเร็จการศึกษา
• การตรวจสุขภาพประจำปี
• ประกันอุบัติเหตุ
• สวัสดิการซื้อสินค้าลด 50% ในเครือ SSUP ทุกๆ เดือนคู่
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• โบนัส (เฉพาะพนักงานประจำสำนักงาน)
• การลาพักผ่อนประจำปี
• เงินกู้ทั่วไป (ดอกเบี้ยไม่เกิน 12% ต่อปี)
• เงินกู้เพื่อการคลอดบุตร (ไม่เสียดอกเบี้ย)
• ทุนเรียนดีบุตรพนักงาน และทุนการศึกษาบุตร
• ของขวัญสมรส ของขวัญการมีบุตร ของเยี่ยมพนักงานกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
• ประกันอุบัติเหตุ ครอบครัวพนักงาน
• ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว

การติดต่อ
สมัครงานด้วยตนเองที่ ร้าน Cute Press ทุกสาขาใกล้บ้าน หรือสมัครงานด้วยตนเองที่ SSUP Group 89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400