หน้าแรก แท็ก กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก: กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 59 อัตรา

กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 59 อัตรา สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มีนาคม 2559 ตำแหน่งที่รับสมัคร นายแพทย์ปฏิบัติการ รวม 8 อัตรา - โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน...
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 9 อัตรา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รวม 9 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 14 มกราคม...
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สป.กระทรวงสาธารณสุข บึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักทรัพยากรบุคคล จำนวน...
กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนายช่างเทคนิค รวม 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล (ชั้น 1) ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 กันยายน...
กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

สสจ.ชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 9 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานบริการ รวม 9 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 กันยายน...
กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวม 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 กันยายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร ...
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 11 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักฟิสิกส์รังสี นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการเงินและบัญชี และนักจัดการงานทั่วไป รวม 11 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 3 ชั้น...
กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 17 -...
สสจ.อำนาจเจริญ

สสจ.อจ.รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ (สสจ.อจ.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2558 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักรังสีการแพทย์...
โรงพยาบาลราชบุรี

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 3 อัตรา

โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา และผู้ช่วยพยาบาล รวม 3 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลราชบุรี (ชั้น 2 ตึกอำนวยการ) ตั้งแต่บัดนี้ -...
กรมอนามัย

กรมอนามัย เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 17 อัตรา

กรมอนามัย เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักโภชนาการปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน รวม 17 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 สิงหาคม 2558 ตำแหน่งที่เปิดสอบ ...
กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 20 อัตรา

กรมการแพทย์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ นักโภชนาการปฏิบัติการ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน รวม 20 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 สิงหาคม...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

สสจ.กาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (สสจ.กาญจนบุรี) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนักเทคนิคการแพทย์ รวม 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 3...
กรมการแพทย์

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 27...
โรงพยาบาลมุกดาหาร

โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 11 อัตรา

โรงพยาบาลมุกดาหาร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานบริการ รวม 11 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 58 พรรษา เฉลิมราชกุมมารี โรงพยาบาลมุกดาหาร...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สสจ.มหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 5 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (สสจ.มหาสารคาม) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ รวม 5 อัตรา สมัครงงานด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่บัดนี้ - 24...
กรมอนามัย

กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หน่วยงานส่วนกลาง

กรมอนามัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หน่วยงานส่วนกลาง ตำแหน่ง นักวิชาเงินและบัญชี นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานธุรการ รวม 4 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กองเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคาร 2 กรมอนามัย...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สสจ.อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 13 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (สสจ.อุดรธานี) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานบริการ รวม 13 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 20 -...
กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 8 อัตรา

กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน รวม 8 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานสรรหาและพัฒนามาตราฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 5 ชั้น 3 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้...
กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักทรัพยากรบุคคล รวม 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 5 ชั้น 3 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่...
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

สรพ.รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รวม 10 อัตรา

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สรพ.ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่การเงิน นักวิชาการ และผู้ประสานงาน รวม 10 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่...

Social network

16,310แฟนคลับชอบ
49ผู้ติดตามติดตาม
354ผู้ติดตามติดตาม
166ผู้ติดตามติดตาม
1,200ผู้ติดตามติดตาม