28.9 C
Thailand
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม 2024
- Advertisement -

TAG

งานวิจัย Part Time

งานวิจัยเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ ก่อน-หลังใช้ ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง Part Time

งานวิจัยเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ ก่อน-หลังใช้ ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง Part Time รับเฉพาะเพศหญิง ที่มีอายุ 23ปีขึ้นไป มีความสามารถในการพบปะพูดคุย และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

Latest news