หน้าแรก แท็ก งาน part time แปลภาษา

แท็ก: งาน part time แปลภาษา

พนักงานแปลภาษา

พนักงานแปลภาษา Part Time แปลภาษาไทย – อ...

พนักงานแปลภาษาไทย - อังกฤษ รายละเอียดงาน พนักงานแปลภาษา Part Time แปลภาษาจากไทย - อังกฤษ แปลเกี่ยวกับสินค้าอุปโภค - บริโภค ค้นหาข้อมูลทาง Internet ได้ เริ่มทำงาน 26 พ.ย. - 28 ธ.ค. 61 สถานที่ปฏิบัติงาน อาคาร ไอ.ซี.พี (กสิกรพัฒน์พงศ์) คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษดี สามา...
นักแปลภาษาอิสระ

นักแปลภาษาอิสระ อังกฤษ-ไทย งานพิเศษแปลภาษา รั...

นักแปลภาษาอิสระ อังกฤษ-ไทย รายละเอียดงาน แปลงานเอกสารของลูกค้า ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ องค์กร และหน่วยงานราชการต่างๆ ผู้สมัครต้องมีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจทั้งในแง่ของภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรมของชาวตะวันตกอย่างลึกซึ้ง สามารถถ่ายทอดเนื้อหาต้นฉบับเป็นภาษาไทยที่สละสลวย เข้าใจง่าย โดยยังคงรักษาเนื้อหาใจความหลักของต้นฉบับได้อย่างครบถ้วน ...