30 C
Thailand
วันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2024
- Advertisement -

TAG

ผลเสียจากการใช้คอมนาน

จอสัมผัสก็ทำให้เกิดอาการผิดปกติ กับร่างกายได้ ไม่ต่างจากคอมทั่วไป

จอสัมผัสก็ทำให้เกิดอาการผิดปกติ กับร่างกายได้ ไม่ต่างจากเครื่องคอมทั่วไป ใครที่ใช้คอมอยู่ก็น่าจะพอทราบกันดีว่ากิริยาการใช้คอมที่ผิดวิธี

Latest news