หน้าแรก แท็ก สมัครงานโรงพยาบาล

แท็ก: สมัครงานโรงพยาบาล

งาน Part time ดูแลพื้นที่จอดรถ

งาน Part Time ดูแลพื้นที่จอดรถ โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ ไม่จำกัดวุฒิ

งาน Part Time ดูแลพื้นที่จอดรถ โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ งานนี้รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น ที่มีอายุ 18ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ ขอคนที่มีใจรักงานบริการ มุ่งมั่นตั้งใจ มีความรับผิดชอบในงาน หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครงานด้วยตัวเองที่ โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ งาน Part Time...
โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ รับสมัครพนักงาน Part Time ดูแลพื้นที่จอดรถ

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ รับสมัครพนักงาน Part Time ดูแลพื้นที่จอดรถ การจัดคิวรถเข้าออกโรงพยาบาลในช่วงเวลา 15.00 - 21.00น. รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น สมัครงานด้วยตัวเอง ติดต่อฝ่ายบุคคล โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ เรามีความพร้อมในการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยระบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วยทีมบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ อุปกรณ์ทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ที่ครบวงจรและทันสมัย มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและการบริการอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ รายละเอียดงาน ...
กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 2 อัตรา

โรงพยาบาลบ้านโป่ง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และนักเทคนิคการแพทย์ รวม 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้ -...
โรงพยาบาลเลิดสิน

โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครบุคคลทเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ รวม 98 อัตรา

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง รวม 98 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเลิดสิน ชั้น 8 อาคาร 33 ปี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4...
โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่วันที่...
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 ตุลาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน...
โรงพยาบาลศรีธัญญา

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลศรีธัญญา ประสงค์จะรับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ตุลาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบันทึกข้อมูล...
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลศิลาลาด รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลศิลาลาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์...
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารบ้านคุมพุ่ม ชั้น 5 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 24 - 30...
สสจ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลสิรินธร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 2 อัตรา

โรงพยาบาลสิรินธร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ และนิติกร รวม 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 2 ตึกอำนวยการ) ตั้งแต่วันที่ 21 -...
โรงพยาบาลราชบุรี

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 3 อัตรา

โรงพยาบาลราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ และนายช่างเทคนิค รวม 3 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลราชบุรี ชั้น 2 ตึกอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ -...
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 3 อัตรา

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค และนักทรัพยากรบุคคล รวม 3 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 14 - 25 กันยายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร ...
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่บัดนี้ -...
กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลระยอง รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 6 อัตรา

โรงพยาบาลระยอง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ประสงค์จะรับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม นักวิชาการเงินและบัญชี และพนักงานช่วยเหลือคนไข้  รวม 6 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 5 โรงพยาบาลระยอง...
โรงพยาบาลสิงห์บุรี

โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคาหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตั้งแต่บัดนี้ -...
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ รวม 35 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 35 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลสงขลา ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร ...
โรงพยาบาลสมุทรปราการ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 2 อัตรา

โรงพยาบาลสมุทรปราการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค และนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป รวม 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 17 -...
โรงพยาบาลอ่างทอง

โรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

โรงพยาบาลอ่างทอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 3 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 17 - 21...
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้ - 19 สิงหาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ จำนวน...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

โรงพยาบาลบ้านแหลม รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลบ้านแหลม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ประสงค์จะรับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลบ้านแหลม ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 สิงหาคม...
โรงพยาบาลหนองคาย

โรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลหนองคาย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานวิชาเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 โรงพยาบาลหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 สิงหาคม...
โรงพยาบาลราชบุรี

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 3 อัตรา

โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา และผู้ช่วยพยาบาล รวม 3 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลราชบุรี (ชั้น 2 ตึกอำนวยการ) ตั้งแต่บัดนี้ -...

Social network

16,300แฟนคลับชอบ
49ผู้ติดตามติดตาม
349ผู้ติดตามติดตาม
166ผู้ติดตามติดตาม
1,199ผู้ติดตามติดตาม