30 C
Thailand
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2024
- Advertisement -

TAG

อสังหาริมทรัพย์

ผู้ช่วยพนักงานขาย และจัดการด้านงาน admin โครงการอสังหาริมทรัพย์

Capital One Real Estate Thailand รับสมัครผู้ช่วยพนักงานขาย และจัดการด้านงาน admin (ชั่วคราว) ทำงานในโครงการอสังหาริมทรัพย์

นักศึกษาฝึกงานภาษาจีน 实习生 ลงโฆษณาอสังหาริมทรัพย์

นักศึกษาฝึกงานภาษาจีน 实习生 ทำงานเกี่ยวกับลงโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีน มีความกระตือ รือร้น มีความรับผิดชอบและมีความมุ่งมั่น

Latest news