30 C
Thailand
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2024
- Advertisement -

TAG

Urinalysis

ตรวจอาหารที่กินเข้าไปจากปัสสาวะ ( Urinalysis ) by… lie diet-tector

ตรวจอาหารที่กินเข้าไปจากปัสสาวะ ( Urinalysis ) lie diet-tector ได้ถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ รวมถึงการติดเชื้อบางประเภท แต่ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์

Latest news