PC Part Time ออกบูธช็อคโกแลตเบลเยียม 30 อัตรา จ่าย 500 บาท/วัน

Gallothai Chocolate

PC Part Time ออกบูธ

รายละเอียดงาน
• พนักงาน PC Part Time ออกบูธช็อคโกแลต
• แนะนำสินค้าเกี่ยวกับช็อคโกแลตเบลเยียม
• เชียร์ขายนำเสนอโปรโมชั่น ปิดการขาย

สถานที่ปฏบัติงาน
• เซ็นทรัลพระราม 2 (14-20 กุมภาพันธ์ 62)
• เซ็นทรัลพระราม 9 (6-12 กุมภาพันธ์ 62)
• เทอมินอล 21 (8-14 กุมภาพันธ์ 62)
• ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (13-17 กุมภาพันธ์ 62)
• ไอคอนสยาม Takashimaya (6-20 กุมภาพันธ์ 62)

หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศหญิง / เพศชาย
•อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
• มนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกดี มีความมั่นใจในตนเอง
• กล้าแสดงออก รักในงานบริการ
• หากมีประสบการณ์เชียร์ขายสินค้าหรืองาน PC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากสื่อสารหรือเข้าใจภาษาอังกฤษเบื้องต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ GALLOTHAI CHOCOLATE ติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล โทร.098-2627784