พนักงานดูแลลูกค้า ประจำจุดแลกของสมนาคุณ เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต

CentralWestGate

รายละเอียดของงาน
➤ ดูแลลูกค้าประจำจุดแลกของสมนาคุณ
➤ ดูเรื่องงานเอกสารและทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
➤ เฉพาะเพศหญิง เท่านั้น
➤ อายุระหว่าง 20 – 30 ปี
➤ วุฒิปวส. – ปริญญาตรี
➤ บุคลิกดี มีใจรักงานบริการ
➤ สามารถทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการ (พนักงานประจำ)
➤ โบนัสประจำปี
➤ ค่ารักษาพยาบาล
➤ ค่าทันตกรรม
➤ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
➤ วันหยุดพักผ่อนประจำปี
➤ สหกรณ์ออมทรัพย์
➤ เงินช่วยเหลืองานสมรสพนักงาน
➤ ตรวจสุขภาพประจำปี
➤ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
➤ ชุดยูนิฟอร์ม
➤ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
➤ ท่องเที่ยวประจำปี

การติดต่อ
สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ คุณเสาวลักษณ์ (แผนกบริหารทุนมนุษย์) โทร.02-1027999 ต่อ 1702