เยเนอรัลแคนดี้ (ฮาร์ทบีท) รับสมัครพนักงานประจำสาขา หลายอัตรา

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด เราดำเนินธุรกิจด้านโรงงานอุตสาหกรรมผลิตลูกอม และขนมขบเคี้ยว ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ GMP / HACCP / ISO9001:2008 ผลิตขายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขา ( Full Time ) หลายอัตรา สนใจสมัครงานด้วยตนเองที่ บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

เปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขา กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนหลายอัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • ผู้จัดการแผนกวางแผนการผลิต จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงาน:
• ควบคุม ดูแล ในการวางแผนการผลิตสินค้า
• ปฏิบัติงานในพื้นที่ นนทบุรี, ดอนเมือง, หลักสี่

 • Assistant Product Manager จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงาน:
• ร่วมวางแผนการตลาด ดำเนินการเรื่องพัฒนาสินค้าใหม่ๆ
• วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด คู่แข่ง กลยุทธ์ทางการตลาด
• ส่งเสริมการขาย ประสานงานกับ Supplier และอื่นๆ
• ปฏิบัติงานในพื้นที่ นนทบุรี, ดอนเมือง, หลักสี่

 • พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 50 อัตรา

ลักษณะงาน:
• ทำงานในสายการผลิต มีรถรับ-ส่ง
– สาย A เริ่มจาก เมืองเอก เซียร์ แยกลำลูกกา พระนคร ซ.สรรพวุธ ตลาดพงษ์เพชร บิ๊กซี
– สาย B เริ่มจาก ตลาดพระอินทร์ เมเจอร์รังสิต ตลาดใน รัตนโกสินทร์ 200 ปี แฟลตปลาทอง
– สาย D เริ่มจาก บางกระดี ซ.28 มิตรประชา ห้าแยกปากเกร็ด
• ปฏิบัติงานในพื้นที่ นนทบุรี

 • พนักงานขายเครดิต/หน่วยรถเงินสด สามารถออกต่างจังหวัดได้ (รับสมัครด่วน) จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงาน:
• นำเสนอการขายสินค้า ออกพบลูกค้าทั้งเก่า และหาลูกค้ารายใหม่
• รายงานสภาพตลาด และคู่แข่ง
• ปฏิบัติงานในพื้นที่ นนทบุรี

 • ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้า/ช่างกล/ควบคุมหม้อไอน้ำ (รับสมัครด่วน) จำนวน 10 อัตรา

ลักษณะงาน:
• ดูแล และบำรุงรักษา ระบบเครื่องกล,ไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• จัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่ของเครื่องจักรในโรงงาน
• ตรวจซอ่มเครื่องจักรในสายการผลิต มีประสบการณ์ควบคุมหม้อไอน้ำ
• ทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์ (เข้างานเป็นกะ)
• ปฏิบัติงานในพื้นที นนทบุรี

 • Production Supervisor/หัวหน้าแผนกผลิต (รับสมัครด่วน) จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงาน:
• ควบคุม ดูแลและเตรียมการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
• พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ปฏิบัติงานในพื้นที่ นนทบุรี

 • เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR) GC จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงาน:
• จัดทำบันทึกบัญชีด้านรับและด้านจ่าย จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53,54 ภธ.40
• จัดทำรายเละเอียด ด้าน AR/AP
• จัดทำสต็อกประจำเดือน
• ปฏิบัติงานในพื้นที่ นนทบุรี

 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน:
• ทำหน้าที่จัดซื้อและจัดจ้างให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ขอซื้อตามใบขอซื้อ
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
• ปฏิบัติงานในพื้นที่ นนทบุรี

 • ผู้จัดการแผนกขาย กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงาน:
• ประมาณการยอดขายและจัดทำแผนส่งเสริมการขาย
• กำหนดเป้าหมายและบริหารจัดการทีมขายให้บรรลุเป้าหมาย
• ควบคุมดูแลวางแผนงานขาย
• ให้่คำปรึกษาและร่วมตัดสินใจรวมถึงแก้ไขปัญหากับทีมงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
• ปฏิบัติงานในพื้นที่ นนทบุรี

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ (ด่วนมาก) จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน:
• ประสานงานติดต่อลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายต่างประเทศให้บรรลุตามเป้าหมาย
• ประสานงานกับหน่วยงานฝ่ายอื่นๆ เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและตรงตามลูกค้าต้องการและทันตามกำหนด
• จัดเอกสารต่างๆ ด้านงานต่างประเทศส่งออก
• ออกงานแสดงสินค้าและเยี่ยมลูกค้าในต่างประเทศ
• ปฏิบัติงานในพื้นที่ นนทบุรี

 • เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ด่วนมาก) จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน:
• ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
• ปฏิบัติงานในพื้นที่ นนทบุรี

 • ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร (ด่วนมาก) จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงาน:
• จัดการและบริหารแผนกซ่อมบำรุง และควบคุมเครื่งจักร
• กำหนดและจัดทำมาตรฐาน PM เครื่องจักร และ KPI ของแผนก
• จัดการงานซ่อม Break Down และงานสร้างติดตั้งและปรับปรุง ระบบเครื่องจักรกลทั้งหมดในกระบวนการผลิต
• บันทึกรายงานเอกสารการบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องจักร
• เสนอแนวคิดและออกแบบปรับปรุงเครื่องจักร
• ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
• ปฏิบัติงานในพื้นที่ นนทบุรี

 • เจ้าหน้าที่ประสานงานเอกสารส่งออก จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน:
• ออกเอกสารยืนยันการสั่งซื้อ ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายผู้ดูแลลูกค้า
• ออกเอกสารยืนยันการผลิตหลังจากที่ได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากลูกค้า
• ออกเอกสารยืนยันการออกสินค้าใหม่
• ทำเอกสารประกอบสินค้าในส่วนเพิ่มเติม
• จัดทำรายงานสรุปแต่ละเดือน
• ดูแลการเก็บเอกสารและ CD artwork
• ติดตามและประสานงานกับงานที่เกี่ยวข้อง
• ปฏิบัติงานในพื้นที่ นนทบุรี

 • พนักงานขายเครดิต/หน่วยรถเงินสด สามารถออกต่างจังหวัดได้ (รับสมัครด่วน) จำนวน 16 อัตรา

ลักษณะงาน:
• นำเสนอการขายสินค้า ออกพบลูกค้าทั้งเก่า และหาลูกค้ารายใหม่
• รายงานสภาพตลาด และคู่แข่ง
• ปฏิบัติงานในพื้นที่ นนทบุรี, ดอนเมือง, หลักสี่

 • เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนพื้นที่ (ด่วนมาก) จำนวน 3 อัตรา

ลักษณะงาน:
• ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
• ปฏิบัติงานในพื้นที่ นนทบุรี

 • ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร (ด่วนมาก) จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงาน:
• จัดการและบริหารแผนกซ่อมบำรุง และควบคุมเครื่งจักร
• กำหนดและจัดทำมาตรฐาน PM เครื่องจักร และ KPI ของแผนก
• จัดการงานซ่อม Break Down และงานสร้างติดตั้งและปรับปรุง ระบบเครื่องจักรกลทั้งหมดในกระบวนการผลิต
• บันทึกรายงานเอกสารการบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องจักร
• เสนอแนวคิดและออกแบบปรับปรุงเครื่องจักร
• ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
• ปฏิบัติงานในพื้นที่ ดอนเมือง, หลักสี่

 • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Brand Manager ) จำนวน 4 อัตรา

ลักษณะงาน:
• คิดกลยุทธ์ทางการตลาด ในการสร้างแบรนด์ใหม่
• พัฒนาสินค้า วางคอนเซปท์
• สร้างภาพลักษณ์ของสินค้า และวางแผนการใช้สื่อเพื่อให้สินค้าติดตลาด
• กระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าที่วางไว้
• วางแผนงานด้านการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์
• ควบคุมดูแลการดำเนินการตามแผนการตลาดที่รับผิดชอบ
• วิเคราะห์ยอดขายและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงแผนการตลาด
• หาช่องทางในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดและวางแผนการขาย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ
• สร้าง Brand และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
• บริหารการตลาดทุกๆ ด้าน จากผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ในอนาคต
• ส่งเสริมการขาย การจัดจำหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาด
• กำกับดูแลและสนับสนุนทีมงานให้สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ
• ปฏิบัติงานในพื้นที่ บางเขน, สายไหม

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ (ด่วนมาก) จำนวน 3 อัตรา

ลักษณะงาน:
• ประสานงานติดต่อลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายต่างประเทศให้บรรลุตามเป้าหมาย
• ประสานงานกับหน่วยงานฝ่ายอื่นๆ เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพตรงตามลูกค้าต้องการ ส่งมอบสินค้าทันตามกำหนด
• จัดทำเอกสารต่างๆ ด้านงานต่างประเทศส่งออก
• ออกงานแสดงสินค้าและเยี่ยมลูกค้าในต่างประเทศ
• ปฏิบัติงานในพื้นที่ ดอนเมือง, หลักสี่

 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน:
• ทำหน้าที่จัดซื้อและจัดจ้างให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ขอซื้อตามใบขอซื้อ
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
• ปฏิบัติงานในพื้นที่ ดอนเมือง, หลักสี่

สวัสดิการ

 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ
 • โบนัสรายปี
 • เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
 • ค่ากะ ค่าโอที
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • รถรับส่งพนักงาน
 • วันหยุดพักร้อน วันหยุดตามประเพณี
 • ประกันชีวิตกลุ่ม (บางตำแหน่ง)
 • ประกันสังคม ฯลฯ

การติดต่อ
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด เลขที่ 51/3 หมู่ 2 ซ.ศรีตะปันย์ ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.02-980-9206-12 ต่อ 125, 213, 085-911-3843

เยเนอรัล กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจหลักด้านขนมและลูกอมมานานกว่า 30 ปี ภายใต้ชื่อ บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด ปัจจุบันได้ขยายสายการผลิตครอบคลุมสินค้าคุณภาพ 6 ประเภท ในประเทศไทยเราเป็นผู้นำตลาดสินค้าประเภทลูกอมรสผลไม้ และขนมฟรุตกัมมี่ ความสำเร็จของเรามาจากความเชื่อขององค์กร ชื่อเสียงของแบรนด์ที่ดี และแนวคิด… “ทำทุกสิ่งด้วยหัวใจของเรา