32.3 C
Bangkok
วันอาทิตย์ 3 มีนาคม 2024

เจ้าหน้าที่บัญชี ฟู้ดแลนด์ สาขาสำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 95 (FT)

Must read

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

รายละเอียด :
• เขียนใบสำคัญจ่าย โดยตรวจสอบเอกสารให้ตรงกันและให้ผู้มีอำนาจลงนาม
• ลงบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตามเอกสารใบสำคัญจ่ายต่างๆ
• จัดพิมพ์รายงานรับ-จ่ายส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง
• รายได้เริ่มต้น 11,000-14,000 บาท (หยุดเสาร์/อาทิตย์)

คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศชาย/หญิง
• อายุ ไม่เกิน 30 ปี
• วุฒิ ปวช. สาขาการบัญชี ขึ้นไป
• ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า
• อดทน สู้งาน พร้อมเรียนรู้งาน
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

เอกสารสมัครงาน : (สำเนา)
• บัตรประชาชน 2 ฉบับ
• ทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
• วุฒิการศึกษาปัจจุบัน (ต้องยืนยันสถานะจบการศึกษาชัดเจน) 1 ฉบับ
• รูปถ่าย 2 รูป

หมายเหตุ :
• แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่ใส่เสื้อยืดและไม่ใส่รองเท้าเเตะ
• ผลตรวจโควิด 19 โดยสามารถตรวจจาก ATK แล้วถ่ายรูปนำมายืนยันว่าได้รับการตรวจแล้วไม่พบโควิด 19 (ไม่จำเป็นต้องตรวจที่โรงพยาบาล)
• วันสมัครงานผู้สมัครต้องติดต่อแลกบัตรตรงประชาสัมพันธ์ชั้น2ก่อนขึ้นมาชั้น3 ฝ่ายบุคคลอยู่ห้อง 305
• มีการทดสอบความรู้ดานบัญชีเบื้องต้น (วันสมัคร)

ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สนใจร่วมงานกับ ฟู้ดแลนด์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ โทร.02-5300220 ต่อ 484 หรือ LINE : hrfl95

More articles

- Advertisement -

Latest article