Central Group

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • สายงานหน้าร้าน
  – พนักงานขาย
  – พนักงานแคชเชียร์
  – พนักงาน Part Time
 • สายงานหลังร้าน
  – เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (รปภ.)
  – พนักงานรักษาความสะอาด
  – ช่างซ่อมบำรุงระบบประกอบอาคาร (M&E)
  – เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่
  – เจ้าหน้าที่การเงิน

สาขาที่ปฏิบัติงาน

 • เซ็นทรัลชิดลม
 • สีลมคอมเพล็กซ์
 • ZEN@CentralWorld

สวัสดิการ

 • ค่าคอมมิชชั่น
 • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • โบนัสประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าทันตกรรม
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันลาพักร้อน
 • สหกรณ์ออมทัรพย์
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ บูธรับสมัครงาน ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้า ZEN@CENTRALWORLD วันที่ 10 – 12 มกราคม 2562 เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 10.30 – 17.00 น.