28.4 C
Thailand
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2024

Chicken Club รับสมัครพนักงานประจำสาขา หลายอัตรา

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

บริษัท ไก่ทอดแสนล้าน จำกัด เป็นธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มสไตล์เกาหลี ภายใต้แบรนร้าน Chicken Club โดยมีสาขาแรกอยู่ที่ สยามสแควร์ และกำลังอยู่ในระหว่างการขยายกิจการ เปิดสาขาเพิ่มไปยังศูนย์การค้า ต่างๆ และกำลังเปิดรับสมัครพนักงานประจำร้านหลายตำแหน่ง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
• ผู้จัดการร้าน 3 ตำแหน่ง
• หัวหน้าครัว 1 ตำแหน่ง
• พนักงานครัว 12 ตำแหน่ง
• พนักงานบริการ 8 ตำแหน่ง

รายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัคร :

ผู้จัดการร้าน (3 ตำแหน่ง)
• วางแผนและกำหนดการทำงาน รวมถึงการติดตามผลในการบริหารงานสาขา ให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัท
• ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่พนักงาน ให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั้งด้านการบริการลูกค้า และคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารทุกประเภท
• ดูแลความพึงพอใจของลูกค้า โดยการสอบถามความคิดเห็นหลังจากที่ได้รับการบริการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับ นำกลับมาปรับปรุงแก้ไข และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
• ให้คำแนะนำพนักงานใหม่ในการเพิ่มยอดขาย
• การวางแผนการจัดตารางการทำงานให้กับพนักงาน
• ควบคุมดูแลให้มีการใช้ระบบการทำงาน ตามมาตรฐานของบริษัทอย่างถูกต้อง
• ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
• ทำงานที่ สาขา สยามสแควร์ , ไอคอนสยาม
• อัตราจ้าง 18,000-21,000 บาท/เดือน (ต่อรองได้ตามความสามารถ)

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศ ชาย/หญิง
• อายุ 23 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา
• มีประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 2 ปี ในธุรกิจอาหารและการบริการ
• มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับร้านอาหาร
• สามารถพิมพ์ดีดได้ ทั้งภาษาไทยและอังกกฤษ
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word , Excel ได้พอใช้
• สามารถทำงานเป็นกะเวลาได้
• มีใบผ่านผู้สัมผัสอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถเริ่มงานได้ทันที
• มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
• มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

หัวหน้าครัว (1 ตำแหน่ง)
• ดูแลรายละเอียดคำนวณการสั่งวัตถุดิบเข้าสาขาได้ดี และไม่ให้วัตถุดิบเหลือทิ้ง (เสีย)
• ดูแลรายการอาหารให้เป็นมาตรฐาน
• วางแผนการจัดตารางการทำงานให้กับพนักงาน
• ควบคุมดูแลให้มีการใช้ระบบการทำงาน ตามมาตรฐานของบริษัทอย่างถูกต้อง
• ดูแลความเรียบร้อยภายในครัว
• ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
• ทำงานที่ สาขา เมกะบางนา
• อัตราจ้าง 18,000-21,000 บาท/เดือน (ต่อรองได้ตามความสามารถ)

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศ ชาย (เท่านั้น)
• อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา
• มีประสบการณ์ ด้านงานครัว 3 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถเริ่มงานได้ท้นที
• สามารถทำงานเป็นกะเวลาได้
• สามารถทำงานเป็นทีมได้
• มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
• มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

พนักงานครัว (12 ตำแหน่ง)
• จัดเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
• ประกอบอาหารตามรายการ
• ดูแลความสะอาดภายในครัว และส่วนอื่นๆ
• ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
• ทำงานที่ สาขา เมกะบางนา , สาขา ไอคอนสยาม
• อัตราจ้าง 13,000-15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย (เท่านั้น)
• อายุ 20-35 ปีขึ้นไป
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• มีประสบการณ์ด้านเตาทอดและเตาผัด จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
• สามารถเริ่มงานได้ท้นที
• สามารถทำงานเป็นกะเวลาได้
• สามารถทำงานเป็นทีมได้
• มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
• มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

พนักงานบริการ (8 ตำแหน่ง)
• เสริฟอาหาร บริการลูกค้า
• สามารถเรียกลูกค้าหน้าร้านได้
• ให้คำแนะนำเมนูอาหารกับลูกค้า
• ดูแลความสะอาดภายในร้าน
• ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
• ทำงานที่ สาขา เมกะบางนา
• อัตราจ้าง 13,000-15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
• ไม่จำกัดเพศ
• อายุ 20-30 ปี
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• บุคคลิกภาพดี
• ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ และ อดทน
• พร้อมที่จะเรียนรู้ ประสบการณ์หรือหน้าที่ใหม่ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
• หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
• มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
• มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

สวัสดิการ :
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• ส่วนลดสำหรับพนักงานซื้อสินค้าในบริษัทและบริษัทในเครือ
• ประกันสังคม
• ประกันสุขภาพกลุ่ม
• ชุดยูนิฟอร์ม
• วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน / ปี + โบนัสเมื่อทำงานครบ 1 ปี
• วันลาพักร้อน 7 วัน เมื่อทำงานครบ 1 ปี
• วันลากิจตามกฏหมายกำนหนด

ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สนใจร่วมงานกับ Chicken Club สามารถส่ง e-mail แนะนำตัว,วันที่พร้อมเริ่มงาน,เงินเดือนที่ต้องการ พร้อม resume และผลงานอื่นๆ มาที่ Email: hr.management@kaitodsanlaan.com หรือติดต่อ 088-9699407 (ฝ่ายบุคคล)

More articles

Latest article