28.4 C
Thailand
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2024

DHL รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต สมัครเริ่มงานได้ทันที (จำนวนมาก)

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
• พนักงานฝ่ายผลิต จำนวนมาก (วังน้อย)

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย / เพศหญิง
• อายุระหว่าง 18 – 45 ปี
• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

รายได้และสวัสดิการ
• รายได้เฉลี่ย 15,000 – 20,000 บาท/เดือน
• ค่าแรง วันละ 346 บาท
• โอที 1.5 ชั่วโมงละ 64.88 บาท
• ค่ากะเช้า วันละ 20 บาท
• ค่ากะบ่าย วันละ 30 บาท
• ค่ากะดึก วันละ 50 บาท
• เบี้ยขยัน เดือนละ 500 บาท
• ค่า KPI เดือนละ 400/500/1,000 บาท

เอกสารสมัครงาน
• สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
• สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด
• รูปถ่ายหน้าตรง 1 2รูป
• สำเนาใบผ่านทหาร (ถ้ามี) 2 ชุด

การติดต่อ
สมัครงานด้วยตนเองที่ บริษัท ดีเอสแอล ประเทศไทย จำกัด (วังน้อย) โทร.086-6271088 (พี่อาทิตย์)

More articles

Latest article