Harborland ฮาร์เบอร์แลนด์ รับสมัครพนักงานสาขา Full Time / Part Time

Harborland

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
• เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องเล่น 60 อัตรา
• เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ 20 อัตรา
• เจ้าหน้าที่ Frist Aid 20 อัตรา
• พนักงาน Part Time หลายอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย/เพศหญิง
• อายุ 20 ขึ้นไป
• มีใจโอบอ้อมอารีต่อเด็กบุคลิกภาพดี
• มีใจรักงานบริการมีความรับผิดชอบ
• สามารถติดต่อสื่อสารในภาษาอังกฤษได้

สาขาที่เปิดรับสมัคร
• ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย
• ศูนย์การค้าเมกาซิตี้ บางนา

การติดต่อ
ผู้สนใจร่วมงานกับ ฮาร์เบอร์แลนด์ ( Harborland ) สมัครพร้อมสัมภาษณ์ได้ที่สาขาที่เปิดรับสมัคร