HOTPOT BUFFET รับสมัครพนักงานล้างจาน ประจำสาขา (ไม่จำกัดวุฒิ)

รายละเอียดงาน
ล้างภาชนะอุปกรณ์ทุกอย่างในครัว
ล้างทำความสะอาดพื้นครัว / พื้นห้องอาหาร
เก็บ กวาด เข็น อาหารเหลือ ไปทิ้งในที่ที่จัดไว้
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย / เพศหญิง
อายุ 18 – 40 ปี
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
สามารถทำงานเป็นกะได้

สาขาที่ปฏิบัติงาน
สุพรีม สามเสน (ชั้น 3)
โลตัส สุขาภิบาล (ชั้น 2)

สวัสดิการ
Service Charge
ค่าอาหาร
เครื่องแบบพนักงาน
ประกันสังคม
ประกันชีวิต
ค่าทันตกรรม
ค่ารักษาพยาบาล
ตรวจสุขภาพประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
วันหยุดพักผ่อนประจำปี
กิจกรรมและการฝึกอบรม

การติดต่อ
สมัครงานด้วยตนเองที่ HOTPOT BUFFET สาขาสุพรีม สามเสน (ชั้น 3) , โลตัส สุขาภิบาล (ชั้น 2) โทร.095-2080233 , 095-2080191