25.2 C
Thailand
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2024

J&T Express รับสมัครพนักงานประจำคลังสินค้า 100 อัตรา ด่วน!!

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

รายละเอียด :
• ยกของ – ลงของ – คัดแยก
• ทำงาน 8 ชม. พัก 1 ชม. ทำงาน 6 วัน
• สามารถทำงานเวียนกะได้ตามที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศชาย,หญิง,ทอม,สาว 2 (รับหมดทุกเพศ)
• ผู้ชาย 21 ขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
• ผู้หญิง 18 ขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
• สัญชาติไทย
• วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
• ไม่เป็นโรคติดต่อและไม่มีโรคประจำตัว
• ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมใดๆ ทั้งสิ้น
• สามารถทำงานล่วงเวลาได้ (OT)
• สุภาพ เรียบร้อย ไม่ก่อความวุ่นวาย ไม่เกเร
• ไม่เคยเป็นผนักงานของบริษัท J&Tมาก่อน

สวัสดิการและรายได้ :
• รายได้เฉลี่ย 14,000-16,000 บาท
• ค่าแรง 331 บาท/วัน
• ค่าครองชีพ 20 บาท/วัน
• ค่ากะเช้า 20 บาท/วัน
• ค่ากะดึก 30 บาท/วัน
• เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน

เอกสารสมัครงาน :
• รูปถ่าย 1.5 นิ้ว
• ใบผ่านเกณฑ์ทหาร 2 ชุด
• สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
• สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด

ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สนใจสมัครเป็นพนักงานประจำคลังสินค้า J&T Express ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร.098-8296035 (โครงการ Tip 9 บางปูใหม่ สมุทรปราการ)

More articles

Latest article