28.4 C
Thailand
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2024

Kam’s Roast รับสมัครพนักงานประจำสาขา หลายตำแหน่ง

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

ตำแหน่งและรายละเอียด :
Service/พนักงานบริการ
• ปฏิบัติงานในด้านคุณภาพ ความสะอาดและมาตรฐานการต้อนรับ และการบริการอาหาร และเครื่องดื่มให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทุกคน
• จัดเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการ รวมถึงการปิดร้านให้อยู่ในระเบียบเรียบร้อยพร้อมเปิดร้านในวันถัดไป
• ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความประทับใจสูงสุดในด้านการบริการ เพื่อทำให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า

Hostess/พนักงานต้อนรับ
• บริการและต้อนรับลูกค้า
• แนะนำเมนูอาหารของทางร้าน
• คอยให้ความช่วยเหลือลูกค้ากรณีที่ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Cashier/แคชเชียร์
• ดูแลรับผิดชอบ และเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน ในด้านการให้บริการรับชำระเงินของสาขา
• ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดร้านให้พร้อมเสมอในแต่ละวัน รวมถึงการปิดร้านให้อยู่ในระเบียบเรียบร้อยพร้อมเปิดร้านในวันถัดไป
• แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยมอันเกิดจากลูกค้าและ/หรือพนักงานของร้านโดยใช้ดุลยพินิจ ที่เหมาะสมอันก่อเกิดความพอใจทุกฝ่ายและรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
• คอยสนับสนุนกิจกรรม หรือโปรโมชั่นทางการตลาดที่บริษัทได้ทำขึ้น เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้
• ทำสรุปข้อมูลการขายรายวัน และสรุปยอดขายรายเดือน เช่น ยอดขาย จำนวนลูกค้า จำนวนบิล ค่าเฉลี่ยต่อหัว ค่าเฉลี่ยต่อบิล ข้อมูลโปรโมชั่น และข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้บริษัทนำไปวิเคราะห์ทำการตลาดหรือวางกลยุทธ์ต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร : (เบื้องต้น)
• เพศชาย , เพศหญิง อายุระหว่าง 18-40 ปี
• มีความรู้ ความชำนาญในตำแหน่งงานทางด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 1 ปี
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื่องต้นได้
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี (เฉพาะแคชเชียร์)
• สามารถทำงานที่สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ และไอคอนสยาม ได้

สวัสดิการ :
• รายได้รวม 15,000 บาท ขึ้นไป
• uniform 2 ชุด ฟรี/ปี
• ประกันสังคม
• กองทุนเงินทดแทน
• โบนัส(ตามผลประกอบการ)
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• Incentive
• ค่าล่วงเวลางาน (OT), เงินทิป
• งานเลี้ยงพนักงาน Staff Party ทุกปี
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• อาหารฟรี 2 มื้อ

ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สนใจร่วมงานกับ แคมส์โรสต์ (Kam’s Roast) สมัครด้วยตนเองที่สาขา โทร.092-7746469, LINE : hrkamsroast

More articles

Latest article