28.4 C
Thailand
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2024

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานประจำ หลายอัตรา

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

บริษัทมีความต้องการที่รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ดังนี้
• ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (Store Manager Trainee)
• พนักงานขาย (PC)
• และตำแหน่งอื่นๆ หลายอัตรา

รายได้รวมสูงสุด 15,000 – 25,000 บาท

วิธีการสมัคร
• สมัครงานด้วยตนเอง
• สมัครได้ที่ ฝ่ายสรรหาบุคลากร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพฯ
• สมัครผ่านเว็บไซต์ กรอกข้อมูลในเว็บไซต์ให้เรียบร้อย แล้วแนบเอกสารที่จำเป็น เช่น แฟ้มประวัติ, เอกสารส่วนตัว (ถ้ามี) (กรุณาส่งไฟล์เป็น pdf ,doc หรือ docx เท่านั้น)

เอกสารการสมัคร
• ประวัติย่อ
• รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาใบรับรองการศึกษา
• หนังสือรับรองการทำงานหรือสลิปเงินเดือนล่าสุด

การติดต่อ
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 448, 450 ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

More articles

Latest article