29.5 C
Thailand
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม 2024

PEA เปิดสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. จำนวน 223 อัตรา

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กฟภ. มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําปี 2563 โดยมีอัตรารับสมัครเขตพื้นที่การปฏิบัติงานสํานักงานใหญ่ และสํานักงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รวมจํานวน 223 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง

เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (29 อัตรา)
•สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ (194 อัตรา)
•สังกัดการไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1 : ปฏิบัติงานที่จังหวัดลำพูน, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, เชียงราย (17 อัตรา)
•สังกัดการไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1 : ปฏิบัติงานที่จังหวัดกำแพงเพชร, แพร่, พิษณุโลก, พิจิตร (11 อัตรา)
•สังกัดการไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1 : ปฏิบัติงานที่จังหวัดลพบุรี, นครสวรรค์, อุทัยธานี, เพชรบูรณ์ (15 อัตรา)
•สังกัดการไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2 : ปฏิบัติงานที่จังหวัดหนองบัวลำภู, ขอนแก่น, อุดรธานี, เลย, บึงกาฬ (16 อัตรา)
•สังกัดการไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2 : ปฏิบัติงานที่จังหวัดศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, ร้อยเอ็ด (14 อัตรา)
•สังกัดการไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 : ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ชัยภูมิ (13 อัตรา)
•สังกัดการไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3 : ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี, นครนายก, สระแก้ว (14 อัตรา)
•สังกัดการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 : ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, ฉะเชิงเทรา (39 อัตรา)
•สังกัดการไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 : ปฏิบัติงานที่จังหวัดกาญจนบุรี, นครปฐม (13 อัตรา)
•สังกัดการไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4 : ปฏิบัติงานที่จังหวัดราชบุรี (ยกเว้นบ้านโป่ง), เพชรบุรี, ระนอง, ชุมพร (15 อัตรา)
•สังกัดการไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4 : ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช, พังงา, ภูเก็ต, ตรัง (14 อัตรา)
•สังกัดการไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4 : ปฏิบัติงานที่จังหวัดสงขลา, สตูล, พัทลุง, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส (13 อัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
•เพศชาย – เพศหญิง
•มีสัญชาติไทย
•มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี (เฉพาะนิติกรไม่เกิน 45 ปี)
•คุณวุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี
•ผู้สมัครเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว โดยต้องมีหลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 (กรณี เป็นข้าราชการทหาร) เท่านั้น
•ไม่อนุญาตให้ พนักงาน กฟภ. ปัจจุบัน, อดีตพนักงาน กฟภ. (ที่พ้นสภาพเนื่องจากถูกให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออก) , ผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ทุกกรณี เข้าสอบ
•ต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนดดังนี้
➤ TOEIC = 500 – 990 คะแนน
➤ TOEFL (IBT) = 61 – 120 คะแนน
➤ TOEFL (CBT) = 173 – 300 คะแนน
➤ IELTS = 5 – 9 คะแนน
➤ CU-TEP = 60 – 120 คะแนน
➤ TU – GET = 500 – 1,000 คะแนน

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.pea.co.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําปี 2563”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ไม่เกินวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่เว็บไซต์ http://job.pea.co.th

More articles

Latest article