25.2 C
Thailand
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2024

ROBINSON รับสมัครพนักงานประจำห้างสรรพสินค้า หลายอัตรา

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

ระดับผู้จัดการฝ่าย
ผู้จัดการฝ่ายขาย (Solf Line, Hard Line)
คุณสมบัติ
• เพศชาย/เพศหญิง
• อายุ 27 ปีขึ้นไป
• การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์บริหารงานขาย 5 ปีขึ้นไป
• สามารถบริหารยอดขายแผนกที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า
• ทำการสั่งซื้อให้สอดคล้องกับการขาย
• ดูแลการบริการให้ลูกค้าเกิดความพอใจ
• ดูแลบุคลากรในแผนกให้ทำหน้าที่ได้อย่างดีมีความสุข

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
คุณสมบัติ
• เพศชาย/เพศหญิง
• อายุ 27 ปีขึ้นไป
• การศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์บริหารสายงานการตลาด 5 ปีขึ้นไป
• ร่วมกำหนดแนวคิด และจัดทำรูปแบบ กิจกรรม โครงการและรายการส่งเสริมการขายต่างๆ
• ร่วมพัฒนา และปรับปรุงระบบวิธีการปฏิบัติงานส่งเสริมการขาย

ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
คุณสมบัติ
• เพศชาย/เพศหญิง
• อายุ 27 ปีขึ้นไป
• การศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในสายงานธุรการ 5 ปีขึ้นไป
• บริหารและดูแลค่าใช้จ่ายในหมวดที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ระดับหัวหน้าแผนก
• หัวหน้าแผนก Ladies Wear / Lingeries
• หัวหน้าแผนก Cosmetics / Ladies Accessorie
• หัวหน้าแผนก Moderate Shoes & Handbag
• หัวหน้าแผนก Men’s Business / Men’ Casual
• หัวหน้าแผนก Men’s Accessorie
• หัวหน้าแผนก Men’s Shoes / Furnishing
• หัวหน้าแผนก Differentiate
• หัวหน้าแผนก Children Wear
• หัวหน้าแผนก Giff / Just / Toys
• หัวหน้าแผนก Houseware / Small App.
• หัวหน้าแผนก Home / Interrior / Hardware / Auto
• หัวหน้าแผนกแคชเซียร์และบริการลูกค้า
• หัวหน้าแผนก Visual Mer & Graphic Design
• หัวหน้าแผนก MKT / Grand Hall
• หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง
• หัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย
• หัวหน้าแผนกแผนกธุรการ
• หัวหน้าแผนกการเงิน
• หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและตรวจรับสินค้า
• หัวหน้าแผนกบุคคล

เลขานุการ
คุณสมบัติ
• ต้องมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี สามารถบริหารลูกน้องภายในทีมได้ มีความเป็นผู้นำ และมีจิตใจรักงานบริการ

สวัสดิการ
• ค่ารักษาพยาบาล 40,000 บาทต่อปี (รวมค่าทันตกรรม 1,000 บาท)
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เงินช่วยเหลือบุตร
• โบนัส, ปรับเงินเดือนประจำปี
• วันลาพักร้อน, วันหยุดประจำปี
• ยูนิฟอร์ท
• งานเลี้ยงสังสรรค์
• จัดเที่ยวประจำปี
• ส่วนลดในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน
• เงินช่วยเหลือต่างๆ

สอบถามหรือสมัครงาน Robinson E-mail: rbs.rayong@gmail.com

การติดต่อ
สำนักงานใหญ่: บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/9 ชั้น 14-17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร.02-1692500

More articles

Latest article