29.5 C
Thailand
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม 2024

SF Cosmo Bazaar รับสมัครพนักงานประจำโรงภาพยนต์ (FT/PT)

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
• ผู้จัดการสาขา
• ผู้ช่วยผู้จัดการ
• รองผู้ช่วยผู้จัดการ
• เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา
• เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสาขา
• พนักงานฉายภาพยนตร์
• ช่างซ่อมบำรุง
• พนักงานบริการลูกค้า Full Time / Part Time

คุณสมบัติผู้สมัคร (เบื้องต้น)
• เพศชาย / เพศหญิง
• อายุ 18 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
• รักงานบริการ ชอบทำงานเป็นทีม
• ปฎิบัติงานได้อย่างน้อยวันละ 4 – 8 ชั่วโมงขึ้นไป สัปดาห์ละ 4 วัน ขึ้นไป

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• กองทุนเงินทดแทน
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม)
• ประกันสุขภาพ
• งานสังสรรค์ประจำปี
• โบนัส (ตามผลประกอบการ)

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเอง พร้อมสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช อาคารสัมมนา 1 ชั้น 2 วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 15.00 น. ติดต่อสอบถาม โทร.091-7780211 , 097-1051716 , 086-3223430

More articles

Latest article