37.3 C
Bangkok
วันเสาร์ 13 เมษายน 2024

Sukishi Buffet รับสมัครพนักงานบริการ กุ๊ก บาร์น้ำ หลายอัตรา

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

พนักงานบริการ
1.จัดเตรียมงานในส่วนบริการเพื่อทำการเปิดและ ปิดการขายของร้านให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
2.ปฏิบัติงานด้านการบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ให้สอดคล้องกับนโยบายที่บริษัทฯกำหนด
3.สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยให้อำนวยความสะดวก ซักถาม รับฟังและตอนสนองต่อข้อร้องเรียนหรือ แก้ไขปัญหาการให้บริการอย่างดีที่สุด
4.ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กุ๊กครัวซูชิ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.รับผิดชอบในการเปิดการขายในส่วนของการจัดเตรียมวัตถุดิบ ที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องของแผนกครัวซูชิให้พร้อมก่อนเปิดการขาย
2.รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
3.มีส่วนร่วมในการวางแผนการเตรียมวัตถุดินในแต่ละวัน สั่งวัตถุดิน ควบคุมต้นทุนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด
4.ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของอุปกรณ์และ ภายในบริเวณส่วนของครัว
5.แนะนำวิธีการทำงานตลอดจนวิธีการควบคุมคุณภาพสินค้า ให้แก่พนักงานใหม่ที่เข้าปฏิบัติงานในสาขา
6.เข้าร่วมประชุมย่อยภายในสาขาเพื่อทราบข่าว ความเป็นไปภายในบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบันที่สุด และสามารถดำเนินงานไปตามแนวทางเดียวกัน
7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานบาร์น้ำ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ดูแลเตรียมเครื่องดื่มให้พร้อมก่อนเปิดร้านและ พร้อมเสมอในช่วงเวลาการเปิดบริการ
2.ดูแลความสะอาดบริเวณโซนเครื่องดื่ม
3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราจ้าง
อัตราเงินเดือน 12,000 – 15,000 บาท ขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย – เพศหญิง
• อายุ 18 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป
• มีใจรักในงานบริการ ขยันอดทน ซื่อสัตย์
• บุคลิกภาพดี ไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
• สามารถทำงานตามเวลาห้างเปิด – ปิด ได้

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• โบนัสประจำปี
• จัดเลี้ยงปีใหม่ประจำปี
• ชุดยูนิฟอร์ม
• พักร้อนประจำปี
• ลากิจประจำปี

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ ซูกิชิ บุฟเฟ่ต์ ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

More articles

- Advertisement -

Latest article