25.2 C
Thailand
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2024

Watson (วัตสัน) รับสมัครพนักงานประจำสาขา หลายอัตรา

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

วัตสันเปิดโอกาศให้คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว และเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของบริษัท เราจึงเปิดรับสมัครเภสัชกร พนักงานขาย และพนักงานต่างๆ จำนวนมาก ผู้สนใจสามารถสมัครและสัมภาษณ์งานได้ทันที

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
Pharmacist (เภสัชกร)
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
• จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านเภสัชศาสตร์ และมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
• สามารถให้คำปรึกษา และแนะนำการใช้ยาได้อย่างถูกวิธี
• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน และเวชสำอาง
• บริหารจัดการยอดขายและคลังสินค้าแผนกยา
• มีทัศนคติที่ดีต่องานเภสัชกรรมชุมชน
• ถ้าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ :
• ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ยา
• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน และเวชสำอาง
• บริหารจัดการยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
• บริหารจัดการคลังสินค้าของแผนกยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน และเวชสำอาง ให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและสมดุลกับยอดขาย
• จัดทำบัญชีซื้อ-ขายยาให้เป็นปัจจุบัน
• ดูแลความเรียบร้อยภายในแผนกยารวมถึงการจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

Store Manager Trainee (ผู้จัดการร้านฝึกหัด)
• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
• จบการศึกษาประกาศนียบัตตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก 3 ปีขึ้นไป
• สามารถบริหารทีมงาน บริหารสต็อกสินค้า วางแผนการจัดจำหน่าย และบริหารจำนวนสินค้าให้เพียงพอกับการจัดจำหน่าย
• ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ถ้าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ :
• ดูแลและพัฒนายอดขายของสาขา
• บริหารงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
• ประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
• ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
• ดำเนินการตามมาตรฐานของบริษัท

Sales Assistant (พนักงานขาย)
• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-32 ปี
• จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาขึ้นไป หรือจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
• มีประสบการณ์ด้านการค้าปลีก 2 ปีขึ้นไป
• แนะนำสินค้า และให้บริการกับลูกค้าหน้าร้าน
• มีใจรักงานบริการ มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
• ถ้าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ :
• ดูแลมาตรฐานร้านและการให้บริการ
• จัดเรียงและเรียนรู้ตัวสินค้าสินค้าตามมาตรฐาน

ตำแหน่งงานอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : www.watsons.co.th

การติดต่อ :
สมัครด้วยตนเองที่ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด ชั้น 8 อาคารสิรินรัตน์ 3388/23-24 ถ.พระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

More articles

Latest article