26 C
Thailand
วันศุกร์ 19 กรกฎาคม 2024

พนักงานขายอาหารจีน ติ่มซำสไตล์ฮ่องกง ประจำสาขา ( ไม่จำกัดวุฒิ )

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

Zheng Dou Express เจิ้งโต่ว เอ็กเพรส ติ่มซำสไตล์ฮ่องกง สูตรอร่อยระดับภัตตาคาร เปิดรับสมัครพนักงานขายอาหารจีน ติ่มซำสไตล์ฮ่องกง ประจำสาขา MBK และอื้อจือเหลียง (ไม่จำกัดวุฒิ)

รายละเอียดงาน
• รับผิดชอบการขายสินค้าของร้านอาหาร
• ดูแลการสั่งวัตถุดิบและอุปกรณ์
• รับผิดชอบดูแลความสะอาดภายในร้าน

สาขาที่เปิดรับสมัคร
• สาขามาบุญครองเซ็นเตอร์ (MBK)
• สาขาอาคารอื้อจือเหลียง สาทร

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย / เพศหญิง
• อายุระหว่าง 18 – 35 ปี
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
• มีความรับผิดชอบในหน้าที่ พร้อมเรียนรู้งาน
• มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และตรงต่อเวลา

สวัสดิการ
1. กองทุนประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. กองทุนเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
5. ประกันสังคม
6. ประกันชีวิต
7. ประกันสุขภาพ
8. ตรวจสุขภาพประจำปี
9. เงินช่วยเหลืองานศพ
10. เงินช่วยเหลืองานสมรส
11. เงินช่วยเหลืออุปสมบท
12. ค่าทำงานล่วงเวลา
13. ค่าตอบแทนพิเศษ ได้แก่ Incentive , เบี้ยขยัน , ค่าครองชีพ
14. ค่าขนย้ายรวมค่าที่พัก (กรณีช่วยเปิดสาขา, ดูแลสาขาชั่วคราว)
15. ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าที่พัก เงินเบี้ยเลี้ยง (สำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่กรณีพิเศษ)
16. โบนัสประจำปี (เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯกำหนด)
17. ปรับฐานเงินเดือนประจำปี (เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯกำหนด)
18. ส่วนลดอาหารสำหรับพนักงาน
19.ชุดยูนิฟอร์ม

การติดต่อ
สมัครงานด้วยตนเองที่ Zheng Dou Express สาขาใกล้บ้านคุณ ติดต่อคุณกีฟท์ โทร.095-2080507

More articles

Latest article