เปลี่ยนโทรศัพท์สาธารณะเป็นห้องสมุด phone booth library

Phone booth library

phone booth library – เป็นเรื่องโหดร้ายเหมือนกันที่กาลเวลา มักพรากเอาความสำคัญของสิ่งต่างๆ ให้ลดทอน กร่อนลง เช่น ในยุคสื่อทุนนิยม วิทยาการอันล้ำหน้า การสื่อสารไร้สายที่กลายมาเป็นปัจจัยโลกมากเท่าไหร่ ความสำเร็จของเทคโนโลยีเมื่อครั้งก่อน ก็ถูกลดทอนบทบาทลงเช่นกัน

Phone booth library

บนถนนในนครนิวยอร์ค john locke สถาปนิก เขาได้เปลี่ยนตู้โทรศัพท์สาธารณะ ที่แทบจะเป็นโบราณวัตถุข้างถนน ด้วยการจัดให้เป็นห้องสมุดขนาดย่อม phone booth library ที่สามารถหยิบยืม อ่านหนังสือ แลกหรือคืน หรือเปลี่ยนใหม่ก็ได้ คุณ john locke ได้ค่อยๆ ติดตั้ง phone booth library ในย่านต่างๆ ทั้ง manhattan valley และ morningside heights

Phone booth library 01

ตามโปรเจคส์ department of urban betterment เพื่อการสร้า้งสรรค์อย่างยั่งยืนงดงาม…และ ชุบชีวิตสิ่งเก่าๆ ไม่ให้ตายซาก ไปกับความโหดร้ายของกาลเวลา

Phone booth library 02