25.2 C
Thailand
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2024

ระบบตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ ดีเดย์ 9 มกราคม 2566

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ประชาสัมพันธ์ระบบตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ หรือ ตัดแต้มใบขับขี่ เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร เป้าหมายเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียด :
• ประชาชนทุกคนจะมีคะแนนติดตัว12 คะแนน
• เมื่อทำผิดกฎจราจร ใน 20 ฐานความผิดที่อาจก่ออุบัติเหตุ หรือไม่ชำระค่าปรับจราจร ถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 1-4 คะแนน (ขึ้นอยู่กับความผิด)
• คะแนนที่ถูกตัดในแต่ละครั้งจะได้คืนด้วยการเข้าอบรมกับกรมการขนส่งทางบก หรือรอให้ครบ 1 ปี จะได้คืนโดยอัตโนมัติ
• หากถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 จะถูกพักใช้ใบขับขี่ 90 วัน
• หากฝ่าฝืนขับรถในช่วงถูกพักใบขับขี่ มีโทษจำคุก 3 เดือน และ/หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
• หากถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่ 3 ภายในรอบ 3 ปี อาจถูกพักใช้ใบขับขี่มากกว่า 90 วัน และหลังจากนั้น ภายใน 1 ปี หากถูกตัดคะแนนอีกจนถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่ 4 อาจถูกเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภท

แบบที่ 1 ระเบียบการตัดคะแนนทันที่ทีทำผิด


แบบที่ 1 ระเบียบการตัดคะแนนทันที่ทีทำผิด

แบบที่ 2 ระเบียบการตัดคะแนนเมื่อไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่ง (ค้างชำระ 1 ใบ ตัด 1 คะแนน)
• ฝ่าฝืนเครื่องหมายในทาง
• ไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่
• ขับรถไม่ชิดซ้าย
• จอดในที่ห้ามจอด

บทลงโทษเมื่อถูกตัดคะแนนตามลำดับคะแนน มีดังนี้
• เมื่อถูกหักคะแนนน้อยกว่า 6 คะแนน ต้องเข้าอบรมกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อรับคะแนนคืน (ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี) อบรบครั้งแรกได้คืนไม่เกิน 12 คะแนน ครั้งที่ 2 ได้คืนไม่เกิน 6 คะแนน
• เมื่อถูกหักคะแนนเหลือศูนย์ (0) จะถูกสั่งพักใบขับขี่ 90 วัน หากเข้าร่วมการอบรมจะได้คืน 12 คะแนน หากอบรมไม่ผ่าน / ไม่เข้ารับการอบรม จะได้คืนเพียง 8 คะแนน หากครบ 1 ปี ไม่ทำผิดกฎจราจรอีกจะได้คืน 4 คะแนน (รวม 12 คะแนน)

ตรวจสอบคะแนน และสถานะใบขับขี่ของตนเอง

หมายเหตุ :
การตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ เรายึดหลักความโปร่งใส และความเท่าเทียมกัน โดยให้โอกาสปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม และป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ตามมาตรฐานสากล เพื่อลดอุบัติเหตุ และสร้างความปลอดภัยให้ทุกคน พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ฯ กล่าว

More articles

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest article