29.7 C
Thailand
วันเสาร์ 13 กรกฎาคม 2024

สเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ ช่วยรักษาโรคในอนาคตได้กว่า 70 โรค

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

นวัตกรรมการแพทย์พบ สเต็มเซลล์ จากเลือดสายสะดือ โอกาสเก็บครั้งเดียวตอนแรกเกิด ช่วยรักษาโรคในอนาคตได้กว่า 70 โรค วันนี้นวัตกรรมการแพทย์เกี่ยวกับสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิด ซึ่งก็คือเซลล์ตั้งตนในร่างกาย ที่ยังไม่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง สามารถเพิ่มจำนวนและพัฒนาตัวเองไปเป็นเซลล์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงอื่นๆ ได้

ไครโอวิวา ธนาคารรับฝากและแช่แข็งสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ เผยนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อการรักษาโรคว่า นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ เลือดจากสายสะดือนั้นอุดมไปด้วยสเต็มเซลล์ ซึ่งสามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์เม็ดเลือดแบบต่างๆ เช่น เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด

Cryoviva

ทั้งยังพัฒนาเป็นเนื้อเยื่ออื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบเลือด อาทิ เนื้อเยื่อหัวใจ ตับ ประสาท กล้ามเนื้อ กระดูก กระดูกอ่อน เป็นต้น แม้ในอดีต เลือดสายสะดือจะเป็นของเสียทางการแพทย์ที่ถูกตัดทิ้งโดยมิได้ใช้ประโยชน์ แต่หลังจากมีการค้นพบดังกล่าวแล้ว บางครอบครัวจึงเลือกที่จะเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดจากสายสะดือ เพราะเป็นแหล่งสำคัญของเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต เผื่อในอนาคต ลูกผู้เป็นเจ้าของสเต็มเซลล์จากเลือดจากสายสะดือ รวมถึงพี่หรือน้องของเขา (ในโอกาส 1 ใน 4 ของสเต็มเซลล์ที่เก็บรักษาจะมีความเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์) เกิดป่วยด้วยโรคที่ต้องใช้การรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ประโยชน์ของสเต็มเซลล์จากเลือดจากสายสะดือ สามารถใช้รักษาโรคได้กว่า 70 ชนิด เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น

ยังมีที่อยู่ระหว่างวิจัย อาทิ โรคเบาหวาน อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน สมองพิการ ภาวะบาดเจ็บของไขสันหลัง หลอดเลือดสมอง และโรคกล้ามเนื้อเสื่อมทางพันธุกรรม

สำหรับวิธีการเก็บมีโอกาสเพียงครั้งเดียวของชีวิตคนๆ หนึ่ง คือ เก็บเลือดจากสายสะดือหลังจากทารกคลอดออกมา และสายสะดือถูกมัดและตัดเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีการใส่หรือแทงอุปกรณ์ใดๆ เข้าสู่ร่างกายให้เกิดความเสี่ยงหรือเจ็บปวดต่อแม่และทารกเลย ส่วนการเก็บรักษาสเต็มเซลล์จากเลือดจากสายสะดือ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเก็บรักษาในชุดเก็บเฉพาะ มีระบบบาร์โค้ด ก่อนจะนำไปคัดแยกสเต็มเซลล์ในห้องปฏิบัติการ หากครอบครัวที่กำลังจะคลอดสมาชิกตัวน้อยอยากทราบเรื่องราวสเต็มเซลล์จากเลือดจากสายสะดือ ลองปรึกษาแพทย์ที่ฝากครรภ์ดูได้

More articles

Latest article