28.4 C
Thailand
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2024

ผู้ชายชอบผู้หญิงแบบไหน? ความชอบ 3 ระดับ ที่ผู้หญิงควรรู้

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

ผู้ชายชอบผู้หญิงแบบไหน? ผู้เขียนคิดว่าคำถามนี้ค่อนข้างตอบยากอยู่เหมือนกัน แต่เราสามารถบอกระดับความชอบของผู้ชายได้เป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย ความชอบระดับขั้นพื้นฐาน (ระดับต้น) ความชอบระดับเฉพาะเจาะจง (ระดับกลาง) และความชอบระดับลึกซึ้ง (ระดับสูง)

ผู้ชายชอบผู้หญิงแบบไหน?

flowerความชอบระดับขั้นพื้นฐาน (ระดับต้น)
ในความชอบของผู้ชายส่วนใหญ่นั้น มักจะชอบคล้ายๆกันคือ ชอบผู้หญิงสวย น่ารัก มีเสน่ห์ ซึ่งผมถือว่าเป็นความชอบระดับต้น เป็นพื้นฐานของผู้ชายทั่วๆไป แต่ความสวยของผู้หญิงสำหรับผู้ชายแต่ละคนแล้ว ก็ไม่เหมือนกัน ผู้หญิงที่คิดว่าตัวเองไม่สวย ไม่น่ารัก อย่ากังวลไปเลย เพราะเธออาจจะสวยในสายตาผู้ชายบางคนก็ได้

flowerความชอบระดับเฉพาะเจาะจง (ระดับกลาง)
ในความชอบของผู้ชายระดับนี้ จะเป็นความชอบเฉพาะเจาะจงลงไปในแต่ละบุคคล ส่วนใหญ่จะไม่ได้พูดถึงเรื่องหน้าตา แต่เราจะพูดถึงลักษณะนิสัย ซึ่งเราแบ่งตามลักษณะนิสัยของผู้หญิงแต่ละประเภทไว้ดังนี้

  • ความสำรวม: ผู้ชายบางคนจะชอบผู้หญิงสำรวม ไม่กระโดกกระเดก และคิดว่าไม่มีผู้ชายที่ไหนชอบผู้หญิงที่จัดจ้าน พูดมากไม่มีมารยาท
  • กล้าหาญ: ผู้ชายบางคนจะชอบผู้หญิงที่มีความกล้าหาญ เพราะผู้หญิงที่กล้าหาญจะทำให้ผู้ชายรู้สึกภูมิใจและเกรงใจ แต่เธอจะต้องกล้าหาญแบบอ่อนนอกแข็งในนะ ไม่ใช่กล้าหาญแบบแสดงออกเต็มที่ ในลักษณะเหมือนจะข่มผู้ชาย และผู้ชายส่วนใหญ่มักไม่ชอบผู้หญิงที่ชอบข่มผู้ชาย
  • อ่อนหวาน: ร้อยทั้งร้อยเชื่อว่าผู้ชายทุกคนชอบผู้หญิงที่อ่อนหวาน น่ารัก มีกริยามารยาทดี มีสมบัติผู้ดี ผู้หญิงประเภทนี้ผู้ชายมักอยากจะอยู่ใกล้ที่สุด เพราะอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจ
  • ฉลาด มีปัญญา: ผู้หญิงที่ฉลาดมักจะเอาตัวรอดได้เก่ง สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ทั้งทางเศรษกิฐและสังคม สามารถเป็นที่พึ่งพิงของสังคม หรือครอบครัวได้ด้วย ลักษณะของผู้หญิงแบบนี้ผู้ชายจะรัก ให้ความเกรงใจ และภาคภูมิใจ แต่เธอต้องฉลาดที่จะรู้จักถ่อมตัวให้เป็นด้วย รู้จักยกย่องให้เกียรติผู้ชาย ไม่ใช่ยกตัวเองและข่มผู้ชาย หรือเป็นพวกอีโก้สูงๆ หรือเป็นพวกชอบเอาชนะผู้ชาย
  • บุคลิกดี: ผู้หญิงที่มีบุคลิกดีจะแลดูดีได้ยาวนานกว่าผู้หญิงสวยเฉยๆ แต่เธอจะต้องรู้จักการวางตัวให้มีสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ แต่งกายถูกกาลเทศะ รู้จักพูด ยิ้ม สร้างมิตรภาพ
  • Commonsense ดี: กล่าวคือมีสามัญสำนักดี รู้ว่าอะไรควรพูดหรือควรแสดงออก อะไรไม่ควรพูด ไม่ควรแสดงออก เธอจะไม่พูดทุกเรื่องที่คิด แต่จะคิดทุกเรื่องก่อนพูด อย่างมีสติอยู่เสมอ เธอรู้วิธีเอาชนะใจคนมากกว่าเอาชนะปากคน ฉะนั้น เธอจะไม่ใช่คนชอบเถียง เพื่อเอาชนะ

flowerความชอบระดับลึกซึ้ง (ระดับสูง)
ในความชอบระดับนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นช่วงที่คบหากันมาสักระยะหนึ่ง ซึ่งได้รู้ถึงนิสัยใจคอกันมาบ้างพอสมควร และผู้ชายส่วนใหญ่จะมองข้ามเรื่องหน้าตา และนิสัยไปแล้ว แต่ผู้ชายจะให้ความสำคัญในเรื่องของความรัก และความสุข

  • ความรัก: คนที่มีความรักจะมีจิตใจดี มีเมตตากรุณาเสมอ เธอจะรักตัวเองและรักคนอื่น รักสังคม รักสิ่งแวดล้อม คนที่มีความรักจะรู้จักคุณค่าของความรัก รับฝากความรักจากคนอื่นได้ และให้ความรักคนอื่นได้
  • ความสุข: ใครที่อยู่ใกล้กับคนที่มีความสุขจะพลอยเป็นสุขไปด้วย เพราะคนที่มีความสุขจะมีความดี มีคุณธรรมอยู่ในใจ มีวิธีคิด วิธีพูดและแสดงออกอย่างมีความสุข และมีคุณธรรม พร้อมจะมอบความสุขให้ผู้อื่น รู้จักพูดปลอบโยน ให้กำลังใจ ชื่นชม ยกย่อง คอยให้กำลังใจกันและกัน และให้อภัยคนอื่นเป็น ไม่ใจแคบ จุกจิก จู้จี้

คุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ชายทุกคนล้วนต้องการ และแสวงหา ใครก็ตามที่ได้คนรักที่มี คุณสมบัติครบ 3 ระดับ คุณเป็นคนที่น่าอิจฉายิ่งนัก แต่คุณต้องเข้าใจว่าแม้สิ่งที่คิดว่าสมบูรณ์ที่สุดนั้น ก็ยังมีข้อบกพร่องได้ และสิ่งที่บกพร่องนั้นก็อาจเป็นสิ่งที่คอยเต็มเติมให้กับชีวิตได้เช่นกัน จงอย่าแสวงหาผู้ชาย หรือผู้หญิง ที่สมบูรณ์แบบพร้อมในทุกๆ ด้าน เพราะในชีวิตจริงคุณอาจจะพลาดโอกาสที่สำคัญในชีวิตไป

More articles

Latest article