งานคีย์ข้อมูลลงในระบบ พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ สัญญาจ้าง 4 เดือน

งานคีย์ข้อมูลลงในระบบ

รายละเอียดงาน
• คีย์ข้อมูลลงในระบบ
• ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน
ห้างสรรพสินค้า สยาม ทาคาชิมาย่า (คลองสาน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศหญิง / เพศชาย
• สัญชาติไทย
• อายุ 18 – 25 ปี
• วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี (หรือกำลังศึกษา) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะความชำนาญในโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
• มีความรับผิดชอบ และทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
• มีทักษะพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ คล่องแคล่ว แม่นยำ

สวัสดิการ
• ประกันสุขภาพ
• ประกันสังคม
• สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เงินโบนัสตามผลงาน
• ปรับเงินเดือนประจำปี

การติดต่อ
สำหรับผู้สนใจงานคีย์ข้อมูลชั่วคราว สมัครด้วยตนเองที่ ห้างสรรพสินค้า สยาม ทาคาชิมาย่า ติดต่อคุณแวววาว