งานคีย์ข้อมูลลงในระบบ พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ สัญญาจ้าง 4 เดือน

397
งานคีย์ข้อมูลลงในระบบ

งานคีย์ข้อมูลลงในระบบ


รายละเอียดงาน

 • คีย์ข้อมูลลงในระบบ
 • ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน
ห้างสรรพสินค้า สยาม ทาคาชิมาย่า (คลองสาน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง / เพศชาย สัญชาติไทย
 2. อายุ 18 – 25 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี (หรือกำลังศึกษา) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีทักษะความชำนาญในโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 5. มีความรับผิดชอบ และทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
 6. มีทักษะพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ คล่องแคล่ว แม่นยำ

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี

การติดต่อ
สำหรับผู้สนใจงานคีย์ข้อมูลชั่วคราว กรุณาติดต่อ คุณแวววาว โทร.02-6580676-80 ต่อ 23 , 77 หรือ 081-7937549