งานคีย์ข้อมูล Part Time ทำงานที่สำนักงานใหญ่ อาคารธารพัฒนาการ

603
งานคีย์ข้อมูล Part Time

งานคีย์ข้อมูล Part Time


รายละเอียดงาน

 • คีย์ข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับ
 • ทำงานวันทุกจันทร์ – ศุกร์
 • ทำงานที่สำนักงานใหญ่ พัฒนาการ
 • เข้างานตั้งแต่เวลา 08:00 – 18:00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 1. เพศชาย / เพศหญิง
 2. อายุ 19 – 30 ปี
 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบการพบปะพูดคุย
 4. มีความขยันอดทน
 5. ซื่อสัตย์ สุจริต
 6. สุภาพเรียบร้อย
 7. นักศึกษาที่ เรียนเฉพาะ เสาร์ – อาทิตย์ สามารถสมัครทำงานได้

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาผ่านเกณฑ์ทหาร (เฉพาะชาย) เช่น สด. 8, หรือ สด. 43
 6. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 7. อื่นๆ ถ้ามี

การติดต่อ
Interested candidate, please send resume in Word/PDF Format with academic records and recent photo to Line ID :@makrojob