งานคีย์ข้อมูล Part Time ทำงานที่สำนักงานใหญ่ อาคารธารพัฒนาการ

งานคีย์ข้อมูล

รายละเอียดงาน
• คีย์ข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับ
• ทำงานวันทุกจันทร์ – ศุกร์
• ทำงานที่สำนักงานใหญ่ พัฒนาการ
• เข้างานตั้งแต่เวลา 08:00 – 18:00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
• เพศชาย / เพศหญิง
• อายุ 19 – 30 ปี
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบการพบปะพูดคุย
• มีความขยันอดทน
• ซื่อสัตย์ สุจริต
• สุภาพเรียบร้อย
• นักศึกษาที่ เรียนเฉพาะ เสาร์ – อาทิตย์ สามารถสมัครทำงานได้

เอกสารสมัครงาน
• รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
• สำเนาวุฒิการศึกษา
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาผ่านเกณฑ์ทหาร (เฉพาะชาย) เช่น สด. 8, หรือ สด. 43
• ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
• อื่นๆ ถ้ามี

การติดต่อ
Interested candidate, please send resume in Word/PDF Format with academic records and recent photo to Line ID :@makrojob