งานพิมพ์จัดเก็บเอกสาร (Part Time)


รายละเอียดของงาน

 • รับผิดชอบสนับสนุนและช่วยเหลืองานสรรหาว่าจ้างพนักงาน
 • งานร่าง งานพิมพ์ งานตรวจทาน งานจัดเก็บเอกสาร
 • งานประสานงานภายในและภายนอกแผนก รวมถึงสาขาต่าง ๆ ทางโทรศัพท์และ e-mail
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • รับสมัครเพียง 2 อัตรา เท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย / เพศหญิง
 2. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช., ปวส., ปริญญาตรี หรือ กำลังศึกษาอยู่
 4. คล่องตัวเรื่องงานเอกสาร การร่าง การพิมพ์ การตรวจทาน การจัดเก็บ
 5. ชำนาญ MS Office Excel, Word, Powerpoint
 6. มีทักษะการประสานงาน รักการทำงานเป็นทีม ขยัน รักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
 7. สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษบ้าง
 8. หากพักอาศัยอยู่ใกล้ที่ทำงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 34 รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

การติดต่อ
ติดต่อสมัครงานด้วยตนเองที่ Recruitment (ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร) Flash Express โทร.02-1682700 ต่อ 3604, 3607

เกี่ยวกับเรา
Flash Express is a leading logistics company in Thailand. It is committed to providing the highest-quality and humanized courier service in Thailand at a competitive price through our best talent,technology and customer experience.