งานพิมพ์จัดเก็บเอกสาร พนักงาน Part time / นักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม

FLASHEXPRESS

งานพิมพ์จัดเก็บเอกสาร (Part Time)

รายละเอียดของงาน
• รับผิดชอบสนับสนุนและช่วยเหลืองานสรรหาว่าจ้างพนักงาน
• งานร่าง งานพิมพ์ งานตรวจทาน งานจัดเก็บเอกสาร
• งานประสานงานภายในและภายนอกแผนก รวมถึงสาขาต่าง ๆ ทางโทรศัพท์และ e-mail
• งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
• รับสมัครเพียง 2 อัตรา เท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย / เพศหญิง
• อายุ 18 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช., ปวส., ปริญญาตรี หรือ กำลังศึกษาอยู่
• คล่องตัวเรื่องงานเอกสาร การร่าง การพิมพ์ การตรวจทาน การจัดเก็บ
• ชำนาญ MS Office Excel, Word, Powerpoint
• มีทักษะการประสานงาน รักการทำงานเป็นทีม ขยัน รักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
• สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษบ้าง
• หากพักอาศัยอยู่ใกล้ที่ทำงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 34 รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

การติดต่อ
ติดต่อสมัครงานด้วยตนเองที่ Recruitment (ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร) Flash Express โทร.02-1682700 ต่อ 3604, 3607

เกี่ยวกับเรา
Flash Express is a leading logistics company in Thailand. It is committed to providing the highest-quality and humanized courier service in Thailand at a competitive price through our best talent,technology and customer experience.