งานพิเศษวันหยุด


รายละเอียดงาน

 • คีย์ข้อมูล ลงเว็บไซต์ ตามรายชื่อที่กำหนด
 • สามารถทำงานที่บ้านได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / เพศหญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ใช้งานโปรแกรมพื้นฐานเบื้องต้น
 • มีเวลาว่างอย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง
 • ตั้งใจจริง มีความรับผิดชอบ

เอกสารสมัครงาน

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

สวัสดิการ

 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • วันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
 • การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
 • ค่าล่วงเวลางาน (OT)
 • ค่าเดินทาง – ค่าที่พัก
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน และครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือภัยพิบัติ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเอง สัมภาษณ์ เรียนรู้ เริ่มงานได้ทันที (เฉพาะผู้ที่พักใน กทม. ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง)