งานสแกนเอกสาร และคัดแยก ประจำตึกแอทสาทร Part Time 500 บาท/วัน

442
งานสแกนเอกสาร

งานสแกนเอกสาร คัดแยกเอกสาร


รายละเอียดงาน

 • คัดแยกเอกสารกรมธรรม์
 • สแกนเอกสารและเก็บเอกสาร
 • ตรวจสอบความถูกต้อง
 • คีย์ข้อมูลในการบันทึก
 • ทำงานทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (8.30 – 19.00 น.)
 • ระยะงาน สิ้นสุด 30 ธ.ค. 61

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย / เพศหญิง
 2. อายุระหว่าง 20 – 45 ปี
 3. วุฒิ ม.6 / ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา
 4. พิมพ์ดีดคล่อง ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 5. รักงานบริการและมีความอดทน
 6. มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน

สวัสดิการ (พนักงานประจำ)

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • บัตรน้ำมัน บางตำแหน่ง
 • ค่าทางด่วน ค่าเดินทาง บางตำแหน่ง
 • ค่าโทรศัพท์ บางตำแหน่ง
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ (IPD , OPD)
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าทำฟัน
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • ของขวัญเกษียณอายุ
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • อบรม – สัมมนา สังสรรค์ประจำปี

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ สำนักงานราษฎร์บูรณะ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ( 9.00 – 15.00 น.)

การติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (กรุงเทพฯ และ บางปะกง) โทร.02-8713191-5 ต่อ 225-226 หรือ 130