งานสแกนเอกสาร และคัดแยก ประจำตึกแอทสาทร Part Time 500 บาท/วัน

งานพิมพ์สัมผัส

รายละเอียดงาน
• คัดแยกเอกสารกรมธรรม์
• สแกนเอกสารและเก็บเอกสาร
• ตรวจสอบความถูกต้อง
• คีย์ข้อมูลในการบันทึก
• ทำงานทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (8.30 – 19.00 น.)

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย / เพศหญิง
• อายุระหว่าง 20 – 45 ปี
• วุฒิ ม.6 / ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา
• พิมพ์ดีดคล่อง ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
• รักงานบริการและมีความอดทน
• มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน

สวัสดิการ (พนักงานประจำ)
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• บัตรน้ำมัน บางตำแหน่ง
• ค่าทางด่วน ค่าเดินทาง บางตำแหน่ง
• ค่าโทรศัพท์ บางตำแหน่ง
• ประกันสังคม
• ประกันชีวิต
• ประกันสุขภาพ (IPD , OPD)
• ประกันอุบัติเหตุ
• ค่าทำฟัน
• เครื่องแบบพนักงาน
• กระเช้าเยี่ยมไข้
• เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
• ของขวัญเกษียณอายุ
• ปรับค่าจ้างประจำปี
• อบรม – สัมมนา สังสรรค์ประจำปี

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ สำนักงานราษฎร์บูรณะ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ( 9.00 – 15.00 น.)

การติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (กรุงเทพฯ และ บางปะกง) โทร.02-8713191-5 ต่อ 225-226 หรือ 130