นักศึกษาฝึกงานบัญชี หรือ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี Part Time 5 อัตรา

นักศึกษาฝึกงานบัญชี

รายละเอียด
• นักศึกษาฝึกงานบัญชี
• ที่ปรึกษาการลงทุนในประเทศไทยกับชาวต่างชาติ
• บริการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
• ทำบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
• อยู่ระหว่างเรียน ปวช. หรือ เริ่มศึกษาปี 1 ขี้นไป
• สาขาวิชาการบัญชี

สถานที่ปฏิบัติงาน
• อาคาร CS tower ห้อง 15 B

สวัสดิการ
• โบนัสประจำปี
• เที่ยวต่างประเทศ และ ในประเทศ
• ค่าพาหานะเดินทาง
• เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
• การเก็บ ช.ม. ฝึกงาน
• เครื่องแบบ
• ประกันสังคม และสิทธิตามประกาศกรมแรงงาน
• ประกันพิเศษแบบกลุ่ม
• เงินสำรองเลี้ยงชีพ
• การประเมิน ขึ้นเงินเดือนทุกๆ ไตรมาส
• วันลาพักร้อนมากกว่าที่กฎหมายกำหนดขั้นต่ำไว้
• เงินให้กู้ยืมฉุกเฉิน
• ทุนศึกษาฟรี ในระดับที่สูงขึ้น

การรับสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่บริษัทฯ ทุกวันทำการ ติดต่อคุณวิระยา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โทร.062-5175115, 02-0871055