นักศึกษาฝึกงานบัญชี หรือ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี Part Time 5 อัตรา

424
นักศึกษาฝึกงานบัญชี

นักศึกษาฝึกงานบัญชี


รายละเอียด

 • นักศึกษาฝึกงานบัญชี
 • ที่ปรึกษาการลงทุนในประเทศไทยกับชาวต่างชาติ
 • บริการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
 • ทำบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อยู่ระหว่างเรียน ปวช. หรือ เริ่มศึกษาปี 1 ขี้นไป
 • สาขาวิชาการบัญชี

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร CS tower ห้อง 15 B

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี
 • เที่ยวต่างประเทศ และ ในประเทศ
 • ค่าพาหานะเดินทาง
 • เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
 • การเก็บ ช.ม. ฝึกงาน
 • เครื่องแบบ
 • ประกันสังคม และสิทธิตามประกาศกรมแรงงาน
 • ประกันพิเศษแบบกลุ่ม
 • เงินสำรองเลี้ยงชีพ
 • การประเมิน ขึ้นเงินเดือนทุกๆ ไตรมาส
 • วันลาพักร้อนมากกว่าที่กฎหมายกำหนดขั้นต่ำไว้
 • เงินให้กู้ยืมฉุกเฉิน
 • ทุนศึกษาฟรี ในระดับที่สูงขึ้น

การรับสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่บริษัทฯ ทุกวันทำการ ติดต่อคุณวิระยา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โทร.062-5175115, 02-0871055