มินิบิ๊กซี ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน รับสมัครพนักงานประจำ และพนักงาน Part time

Mini Big C

มินิบิ๊กซี Mini Big C


พนักงานประจำสาขา
– ผู้จัดการร้านฝึกหัด
– ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด
– พนักงานธุรการ

พนักงาน Part Time
– พนักงานจัดเรียงสินค้าและแคชเชียร์
(ยินดีรับนักเรียน/นักศึกษา)

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 3 – 4)
 • ผลการศึกษาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75
 • มีความประพฤติเรียบร้อย
 • มีความขยันหมั่นเพียร, มีความความคิดริเริ่ม และมีความอดทน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ และมีทัศนคติที่ดี
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน; โปรแกรม Microsoft Office
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศีกษาตอนปลาย
 • ทำงานวันละ 4 ชม. (Part Time)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงเริ่มต้น 35-40 บาท/ชม.

สวัสดิการ

 • โบนัส
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • เงินเกษียนอายุ
 • ค่าอาหาร
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีอุทกภัย
 • ของเยี่ยมไข้ และเยี่ยมคลอด

การติดต่อ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล