งานธุรการบันทึกข้อมูล เข้าระบบคอมพิวเตอร์ Part Time 40 – 45 บาท/ชม.

งานธุรการบันทึกข้อมูล Part Time

งานธุรการบันทึกข้อมูล Part Time

รายละเอียดงาน

  • ทำงานเกี่ยวกับธุรการ
  • บันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์
  • งานจัดเก็บเอกสารและอื่นๆ
  • จ่ายค่าจ้าง Part Time 40 – 45 บาท/ชม.

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. รับเฉพาะเพศหญิง เท่านั้น
  2. วุฒิการศึกษา จบ ปวช.หรือ ม.6 กำลังศึกษา ปวส – ปริญญาตรี ทุกสาขา
  3. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  4. สามารถทำงาน 4 วันขึ้นไป / สัปดาห์ ตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น.
  5. สามารถทำงานที่ ศูนย์บริการฮอนด้ารัตนาธิเบศร์ ได้

สวัสดิการ (เฉพาะพนักงานประจำ)

  • เงินโบนัสประจำปี
  • เงินโบนัสสุขภาพ
  • เบี้ยขยัน
  • ค่าเดินทาง
  • รางวัลการมาทำงานสม่ำเสมอ
  • เบี้ยผลงาน และเบี้ยประสิทธิภาพ
  • ค่ารักษาพยาบาลประจำปี
  • สัมมนาต่างจังหวัด
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • ตรวจร่างกายประจำปี
  • ประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ของขวัญวันเกิด
  • เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เช่น สมรส คลอดบุตร
  • ของที่ระลึกในการทำงานครบทุก 5 ปี
  • เงินช่วยเหลือค่าทำศพ กรณีพนักงาน บิดา มารดา คู่สมรส บุตร กรณีพนักงานเสียชีวิต

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเอง ที่ศูนย์ฮอนด้าสาขารัตนาธิเบศร์ โทร.090-9808303 (คุณอุดมพร)