งาน Part-time ขายหนังสือบูธเอเซียบุ๊คส ในมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27

Thai BookFair 27

รายละเอียด :
• งานขาย, งานบริการห่อปกหนังสือ, ดูแลความเรียบร้อย
• แนะนำหนังสือ, จัดหาหนังสือให้ลูกค้า
• รับผิดชอบในการจัดเรียงหนังสือ และเติมหนังสือเข้าชั้นวาง
• ดูแลและบริการลูกค้าทุกระดับให้ได้รับความประทับใจ
• ภารกิจอื่นๆ ตามที่หัวหน้าทีมมอบหมาย
• ทำงานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 5-7

คุณสมบัติ :
• อายุ 19-35 ปี
• วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 – ปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาฯ ทุกสาขา
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (เบื้องต้น-ระดับกลาง)
• มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกดี รักการอ่านหนังสือ
• มีความคล่องตัว ชอบงานขายและงานบริการ
• สามารถทำงานได้ทุกวันตามที่จัดให้ โดยมีวันหยุดให้ตามความเหมาะสม
• ทำงานระหว่างวันที่ 12-23 ต.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-22.00 น.

เอกสารสมัครงาน :
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาวุฒิการศึกษา
• รูปถ่าย
• สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (ธนาคารอะไรก็ได้)

ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สนใจร่วมงานกับ ร้านหนังสือเอเซียบุ๊คส ลงทะเบียนที่นี้ https://forms.gle/yRLGhuJdrUr6N4Hq7
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครทุกท่าน เข้ามาสัมภาษณ์ ในวันที่ 29-30 ก.ย. 2565 (เวลา 9.30-16.00 น.) ณ สำนักงานใหญ่บิ๊กซี อาคาร C ชั้น G บริเวณร้านกาแฟวาวี