29.4 C
Thailand
วันอังคาร 23 กรกฎาคม 2024

Bake Cheese Tart สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ด่วน

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

รายละเอียด :
• ควบคุมค่าใช้จ่าย / รายได้ ภายในสาขา เช่น ยอดขาย, ต้นทุนค่าแรง, ต้นทุนขาย
• ติดตามตรวจสอบงานที่มอบหมายให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งดูแลพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ
• ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมดให้พอเพียงกับการบริการลูกค้า
• ควบคุมคุณภาพขนม ให้พร้อมบริการแก่ลูกค้า
• ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับ และการขายขนม เครื่องดื่มให้ถูกสุขอนามัย
• ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิด-ปิดสาขาในแต่ละวัน
• ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ และติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
• ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงาน เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
• สังเกตและบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบ
• ควบคุม ดูแล การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ทำสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เช่น ผลการปฏิบัติงาน, ปัญหาและการแก้ไข, รายงานการขายและสต๊อค (stock) สินค้าขนมและเครื่องดื่ม
• จัดสรร แบ่งงานให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สามารถดูแลภาพรวมของงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด
• รายได้ 18,000 บาท/เดือน ขึ้นไป

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง
• อายุ 28-35 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปทุกสาขา
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• มีทักษะการบริหารจัดการสาขา
• มีความเป็นผู้นำ แก้ไขเฉพาะหน้าได้ดี
• มีใจรักงานบริการ
• มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและผู้ร่วมงาน
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

สวัสดิการ :
• ประกันสุขภาพ
• ประกันอุบัติเหตุ
• ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
• ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
• ค่าโทรศัพท์
• มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
• เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
• เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
• โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
• เบี้ยขยัน 1,000 บาท
• ยูนิฟอร์ม (พนักงานสาขา)
• ค่าอาหาร (พนักงานสาขา)
• ค่า Incentive (พนักงานสาขา)
• Service Charge (พนักงานสาขา)

ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สนใจตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ร้าน Bake Cheese Tart โทร.096-7916558 (คุณแขก)
Email: preeyaporn@easterncuisine.co.th

More articles

Latest article