พนักงานจัดบูธหนังสือ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนามจันทร์) 17 ก.พ. 2562

พนักงานจัดบูธหนังสือแจ่มใส

พนักงานจัดบูธหนังสือ

รายละเอียดงาน
• พนักงานจัดบูธหนังสือ (Part Time)
• ทำงานที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม (พระราชวังสนามจันทร์)
• ทำงานวันที่ 17 ก.พ. 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร
• รับเฉพาะเพศชาย เท่านั้น
• อายุไม่เกิน 30 ปี
• ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
• สามารถยกของได้

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-8404888 ต่อ 872