งาน Part Time Commart 28-31 มี.ค. 2562 จ่ายค่าจ้าง 500 – 600 บาท/วัน

Commart Connect

งาน Part Time Commart

รายละเอียดงาน
• คีย์ข้อมูล ตามรายละเอียดที่ได้รับ
• ประสานและดูแลความเรียบร้อย ในห้อง organiz room
• ติดสติิ๊กเกอร์ สินค้าที่ซื้อจากงาน ก่อนออกจากฮอลล์ ลง MRT
• ทำงานระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2562
• ทางบริษัทฯ มีเสื้อฟอร์มให้ มีอาหารและน้ำดื่ม ให้ทุกมื้อ
• จ่ายค่าจ้าง Part Time 500 – 600 บาท/วัน (เมื่อเสร็จงาน)

สถานที่ปฏิบัติงาน
• ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย / เพศหญิง
• อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
• กำลังศึกษาอยู่ ไม่จำกัดสาขา
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
• ชอบงานบริการ ขยัน และมีความคล่องตัวในการทำงาน
• สามารถทำงานตั้งแต่ 28 – 31 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ได้
• ผู้สมัครต้องทำงานครบทั้ง 4 วัน

เอกสารสมัครงาน
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาวุฒิการศึกษา
• รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองพร้อมกรอกใบสมัครและสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 16.0 น.

สำนักงาน
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ติดต่อคุณกชพร โทร.02-6423400 ต่อ 1215, 1216, 090-0911753