28.4 C
Thailand
วันอาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2024

งานที่ปรึกษาด้านการขายสินเชื่อการเงิน ไม่ต้องเข้าออฟฟิต (Part Time)

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

รายละเอียดงาน
• งานพาร์ทไทม์ ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิต
• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ
• รายได้ขึ้นอยู่กับผลงาน และความสามารถของแต่ละบุคคล
• มีอบรมก่อนเริ่มงาน ไม่มีค่าใช่จ่าย
• ไม่ใช่งานขายประกัน

รายได้และผลประโยชน์
• ให้ค่าบำเหน็จตามผลงาน และตามความสามารถของแต่ละบุคคลในรูปตัวเงิน
• ค่าบำเหน็จตามผลงานในรูปของประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และประกันสุขภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
• ไม่จำกัดเพศ
• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
• มีความสามารถในการนำเสนอด้านการขาย
• มีความสามารถในการสื่อสารได้ดี
• หากมีประสบการณ์ด้านการขาย การเงินธนาคารฯ งานสินเชื่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัคร
• รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป
• หลักฐานการศึกษา
• วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาบัตรประชาชน
• ใบแสดงผลการเรียน หน่วยกิต
• ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

การสมัครงาน
เอสซีบี พาร์ค พลาซ่า (รัชโยธิน) อาคาร ไทยพาณิชย์ ปาร์คพลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

More articles

Latest article