29.6 C
Thailand
วันเสาร์ 13 กรกฎาคม 2024

พนักงานเคาน์เตอร์ศูนย์อาหาร อัมรินทร์ พลาซ่า Part Time / Full Time

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

รายละเอียดของงาน
• พนักงานประจำเคาน์เตอร์ศูนย์อาหาร
• ทำงานที่ตึกอัมรินทร์ พลาซ่า ชั้น 4
• ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (ตามตารางการปฏิบัติงาน/ไม่มีกะ)

พนักงานแคชเชียร์
• ประจำจุดจำหน่ายคูปองศูนย์อาหาร
• สรุปรายการแลกคูปองและนำส่ง
• เช็คจำนวนเงิน รวบรวมส่งให้กับหน่วยงาน
• ดูแลรับผิดชอบในการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย รวมทั้งบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์

พนักงานขายเครื่องดื่ม
• จัดเตรียมเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ให้เพียงพอต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ
• เช็คจำนวนเงิน / สรุปการขายเครื่องดื่ม รวบรวมส่งให้กับหน่วยงาน
• ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้พร้อมสำหรับให้บริการ

อัตราค่าจ้าง
เงินเดือน 9,000 บาท + ค่าครองชีพ 1,500 บาท + ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย หรือ เพศหญิง
• อายุ18 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ทุกสาขา
• รักงานบริการ ขยัน ตั้งใจทำงาน
• สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
• หากมีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์หรือขายเครื่องดื่ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารสมัครงาน
• รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาผลการศึกษา หรือ Transcript ฉบับปัจจุบัน
• สำเนาเอกสารทางทหาร (ถ้ามี)
• สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

การสมัครงาน
สมัครและสัมภาษณ์ที่ อาคารเกษร พลาซ่า ชั้น 4 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.

More articles

Latest article