27.8 C
Thailand
วันพุธ 24 กรกฎาคม 2024

Greyhound Cafe เปิดรับสมัครน้องๆ นักศึกษาฝึกงาน ระดับปริญญาตรี

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

รายละเอียด :
• ยินดีรับน้องๆ นักศึกษาฝึกงานในทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในสำนักงานใหญ่
• ฝ่ายที่มีได้แก่ (ครัวส่วนกลาง, R&D New food product, ปฏิบัติการครัวประจำสาขา (ครัวร้อน) ปฏิบัติการบริการประจำสาขา (F&B Service), คลังสินค้า, สร้างสรรค์และออกแบบ(กราฟฟิค & ตกแต่งภายใน), การตลาด, บัญชี, ทรัพยากรบุคคล)
• การฝึกงาน / สหกิจศึกษา จะไม่ได้รับในส่วนของสวัสดิการ หรือรายได้ต่างๆ (ยกเว้นในส่วนการปฏิบัติงานที่สาขา จะได้รับค่าอาหารวันละ 30 บาท + ข้าวพนักงาน)

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง
• อายุระหว่าง 20-23 ปี
• มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองที่ดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
• เป็นน้องๆ ที่ต้องการฝึกงานเพื่อจบหลักสูตรการเรียน
• กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาดังต่อไปนี้
1.การท่องเที่ยวและการโรงแรม
2.คหกรรมศาสตร์
3.ศิลปะการประกอบอาหาร
4.อาหารและเครื่องดื่ม
5.นวัตกรรมการบริการ
3.โลจิสติกส์
4.การตลาด
5.ศิลปกรรมศาสตร์ (กราฟฟิค ดีไซน์, งานดีไซน์, ออกแบบภายใน,สถาปัตยกรรม)
6.บัญชี
7.รัฐศาสตร์, ทรัพยากรมนุษย์, จิตวิทยา

ติดต่อสมัครงาน :
สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจฝึกงาน กับ Greyhound Cafe ส่ง Resume + Transcript ระบุแผนกที่สนใจ และช่วงเวลาที่ฝึกงานได้ ที่ sathaporn.p@greyhound.co.th สำหรับการพิจารณาก่อนเท่านั้น (แผนกสร้างสรรค์และออกแบบ (กราฟฟิค & ตกแต่งภายใน), การตลาด, ต้องแนบ Portfolio ด้วยเท่านั้น)

More articles

Latest article