ฮะจิบัง ราเมน รับสมัครพนักงานประจำสาขา หลายอัตรา (PT/FT)

ฮะจิบัง ราเมน
ฮะจิบัง ราเมน รับสมัครพนักงาน Part Time / Full Time หลายอัตรา

ฮะจิบัง ราเมน เราทำธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น ประเภทร้านบะหมี่ (ราเมน) เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกบนถนนสายหลักหมายเลข 8 ที่เมืองคางะ ประเทศญี่ปุ่น จากประสบการณ์กว่า 38 ปี ฮะจิบังราเมนมีสาขามากกว่า 200 สาขาในประเทศญี่ปุ่น และมีสาขาในประเทศไทยมากกว่า 90 สาขาทั่วประเทศ

ผู้จัดการร้าน
• เพศชาย/หญิง
• อายุ 30 ปีขึ้นไป
• รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีประสบการณ์ด้านร้านอาหารโดยตรง 2 ปีขึ้นไป
• มีใจรักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี
• มีความรับผิดชอบและมีภาวะความเป็นผู้นำสูง

รองผู้จัดการร้าน
• เพศชาย/หญิง
• อายุ 25 ปีขึ้นไป
• รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีประสบการณ์ด้านร้านอาหารโดยตรง 1 ปีขึ้นไป
• มีใจรักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี
• มีความรับผิดชอบและมีภาวะความเป็นผู้นำสูง

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
• เพศชาย/หญิง
• อายุ 23 ปีขึ้นไป
• รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
• มีใจรักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี
• มีความรับผิดชอบและมีภาวะความเป็นผู้นำสูง

พนักงานเสิร์ฟ Full Time / Part Time
• เพศชาย/หญิง
• อายุ 18 ปีขึ้นไป
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• มีใจรักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี
• มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

แม่บ้านประจำร้าน
• เพศชาย/หญิง
• อายุไม่เกิน 40 ปี
• ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่

สวัสดิการ
• เบี้ยขยัน ลาพักผ่อนประจำปี
• โบนัสประจำปี
• กองทุนประกันสังคม
• กองทุนเงินทดแทน
• เงินพิเศษจากยอดขาย
• เงินทิป
• เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
• รับประทานอาหารในราคาลด 50%

การติดต่อ
สมัครด้วยตนเองที่ ร้านฮะจิบัง ราเมน ทุกสาขา หรือที่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด