งานพิเศษวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ งาน Part Time สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษา

งานพิเศษวันหยุด
งานพิเศษวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ งาน Part Time สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษา

รายละเอียดงาน
• คีย์ข้อมูล ลงเว็บไซต์ ตามรายชื่อที่กำหนด
• สามารถทำงานที่บ้านได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย / เพศหญิง
• อายุ 18 ปีขึ้นไป
• ใช้งานโปรแกรมพื้นฐานเบื้องต้น
• มีเวลาว่างอย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง
• ตั้งใจจริง มีความรับผิดชอบ

เอกสารสมัครงาน
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

สวัสดิการ
• กองทุนประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
• โบนัสประจำปี
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• วันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
• การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
• ค่าล่วงเวลางาน (OT)
• ค่าเดินทาง – ค่าที่พัก
• เงินช่วยเหลือพนักงาน และครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
• เงินช่วยเหลือภัยพิบัติ
• ตรวจสุขภาพประจำปี

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเอง สัมภาษณ์ เรียนรู้ เริ่มงานได้ทันที (เฉพาะผู้ที่พักใน กทม. ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง)